Νέος κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών στο ΣΗΠ

Ανανεώθηκε ο κατάλογος των γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια.

Για τους γνωμοδοτούντες ιατρούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ισχύουν τα ασυμβίβαστα του άρθρου 252 του ν. 4512/2018, όπως ισχύει. Η ισχύς του καταλόγου ξεκινά από την 1η Αυγούστου 2020.

Πηγή:https://virus.com.gr/