Νέος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας

Στην αναθεώρηση και αντικατάσταση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας προχώρησαν οι Υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών.

Με κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και του Υπουργού Οικονομικών τροποιήθηκε ο πίνακας με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών.

Αιτήσεις πιστοποίησης αναπηρίας που υποβάλλονται ή εκκρεμούν για εξέταση από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή των οποίων η έναρξη της υγειονομικής κρίσης αφορά χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος του νέου Πίνακα, θα κρίνονται σύμφωνα με αυτόν.

Πινακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας 31.12

 

Πηγη:https://virus.com.gr