Νέου τύπου εμβόλιο για τον ιό της γρίπης

Η Ε.Ε. ενέκρινε ένα νέου τύπου εμβόλιο για τη γρίπη, το οποίο είναι το πρώτο τετραπλό εμβόλιο, που κυκλοφορεί στην Ευρώπη και έχει αναπτυχθεί σε κυτταροκαλλιέργεια θηλαστικών και όχι σε αυγά κότας.

Το νέο εμβόλιο φέρει την ονομασία Flucelvax Tetra και έχει αναπτυχθεί από την Seqirus και θα έχει άδεια χρήσης για ανθρώπους 9 ετών και άνω. Παρέχει ενεργό ανοσοποίηση έναντι 4 στελεχών του ιού της γρίπης (δύο υπότυπους A και δύο υπότυπους B) που περιέχονται στο εμβόλιο.

Κάθε χρόνο η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) διατυπώνει συστάσεις για τα στελέχη της γρίπης που πρέπει να περιέχονται στα εμβόλια της επόμενης περιόδου γρίπης για το βόρειο ημισφαίριο. Η σύνθεση του Flucelvax Tetra θα επικαιροποιείται ετησίως σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ και της ΕΕ.

Κατά κανόνα, τα εμβόλια κατά της εποχικής γρίπης περιέχουν τρία στελέχη του ιού της γρίπης: ένα στέλεχος A-H1N1, ένα στέλεχος A-H3N2 και ένα στέλεχος του ιού της γρίπης Β. Το Flucelvax Tetra περιέχει ένα επιπλέον στέλεχος του ιού B.

Το Flucelvax Tetra παρασκευάζεται με χρήση κυττάρων Madin Darby Canine Kidney (MDCK). Πρόκειται για τη νέα τεχνολογία της κυτταροκαλλιέργειας, που αντιπροσωπεύει μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τρόπο παρασκευής των εμβολίων κατά της γρίπης από τη δεκαετία του 1940.

Τα πραγματικά δεδομένα δείχνουν ότι τα εμβόλια κατά της γρίπης από κυτταροκαλλιέργεια μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά. Τα εμβόλια, που παράγονται από αυγά κότας έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα: οι ιοί υφίστανται αλλαγές όταν αναπτύσσονται σε αυγά, γεγονός που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που προκύπτουν.

Δεν έχουν διεξαχθεί τυχαιοποιημένες μελέτες που να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα του Flucelvax Tetra και των τυποποιημένων τετραπλών εμβολίων (Vaxigrip – Fluarix) που βασίζονται σε αυγά (QIVe). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αποφάσισε να εγκρίνει το Fluxelvax Tetra με βάση την ανοσογονικότητα και την ασφάλεια του νέου εμβολίου, σε σύγκριση με ένα τριπλό εμβόλιο από κυτταροκαλλιέργεια.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Flucelvax Tetra (ενδέχεται να εμφανιστούν σε περισσότερα από 1 στα 10 άτομα) είναι πόνος στο σημείο της ένεσης, ερυθρότητα του δέρματος και σκλήρυνση στο σημείο της ένεσης, κεφαλαλγία, κόπωση και μυϊκός πόνος. Δηλαδή, είναι παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται με τα εμβόλια που περιέχουν τρία στελέχη του ιού της γρίπης και είναι ως επί το πλείστον ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας.

 

Πηγη:https://virus.com.gr/