Νέο γραφείο ΠΟΥ στην Αθήνα: Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας για το γραφείο ποιότητας περίθαλψης και ασφάλειας ασθενών

Προς ψήφιση στη Βουλή είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας  για την ίδρυση “υπο-γραφείου” για την ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών στο Γραφείο Π.Ο.Υ. Αθήνας.

Ένα βήμα πριν την υλοποίηση του βρίσκεται το νέο γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Αθήνα, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό σχέδιο νόμου για την κύρωση του.

Η συμφωνία για τη σύσταση του γραφείου είχε υπογραφεί τον Απρίλιου του 2021, μεταξύ του τότε Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια και του Περιφερειακού Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥHans Klugeκατά την επίσκεψη του τελευταίου στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση υπο-γραφείου για την ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών στο Γραφείο ΠΟΥ Αθήνας», η Ελληνική Κυβέρνηση θα παρέχει οικονομική συνεισφορά στον ΠΟΥ, αρχικά για 5 έτη, για την κάλυψη των δαπανών προσωπικού, λειτουργίας και προγραμμάτων του γραφείου για την Ποιότητα της Περίθαλψης της Αθήνας.

Το συνολικό ποσό της οικονομικής συνεισφοράς θα είναι 5.641.274,5 ευρώ. Η συνεισφορά προβλεπόταν να καταβληθεί ως εξής:

  • Για το πρώτο έτος, από 15 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021, ένα αρχικό ποσό ύψους 500.000 ευρώ, το οποίο προοριζόταν κατ’ αρχήν για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, το οποίο δεν υλοποιήθηκε και το οποίο θα μεταφερθεί για την ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου Αθήνας για την Ποιότητα της Περίθαλψης.
  • Το υπόλοιπο ποσό της συνεισφοράς, δηλ. 591.326,50 ευρώ για το 2021 θα καταβληθεί την 31η Οκτωβρίου 2021.
  • Οι ακόλουθες δόσεις θα καταβάλλονται σε ετήσια βάση από το 2022 σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:

1.137.487,0 ευρώ στις 15 Απριλίου 2022

1.137.487,0 ευρώ στις 15 Απριλίου 2023

1.137.487,0 ευρώ στις 15 Απριλίου 2024

1.137.487,0 ευρώ στις 15 Απριλίου 2025

 

 

Σκοπός του γραφείου για την ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών

Στην παρουσίαση του εγχειρήματος, η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου νόμου, σημειώνεται πως σκοπός είναι η ίδρυση Υπο-Γραφείου του Γραφείου ΠΟΥ στην Αθήνα («Γραφείο Αθήνας για την Ποιότητα της Περίθαλψης») ως κέντρο αριστείας για την Ποιότητα της Περίθαλψης και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα.

Το εν λόγω Γραφείο θα υποστηρίζει επίσης την υλοποίηση κοινής φιλοδοξίας για την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου ευημερίας, υγείας και προστασίας της υγείας, σύμφωνα με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ).

«Η πρωτοβουλία αυτή εμπνέεται από το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας (ΕΠΕ) 2020-2025 που υιοθετήθηκε πρόσφατα από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας ΠΟΥ. Το ΕΠΕ αποτελεί καλή ευκαιρία να εξεταστούν η συνοχή των πολιτικών, των δομών και των πόρων για την ποιότητα της περίθαλψης και οι συνέπειες για τον διάλογο περί πολιτικών, τη διαμόρφωση πολιτικών και την τεχνική συνδρομή σε επίπεδο περιφέρειας, υποπεριφέρειας και χώρας. Η εστίασή του στην καθολική υγειονομική κάλυψη απαιτεί επικέντρωση στη σημασία της ποιότητας της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας και πέραν αυτού, καθώς και υιοθέτηση προσέγγισης για την πορεία της ζωής, που θα διασφαλίζει υγιή γήρανση και ποιότητα υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της ζωής» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το «Γραφείο Αθήνας για την Ποιότητα της Περίθαλψης» θα υποστηρίζει τον Περιφερειακό Διευθυντή και τα κράτη-μέλη του ΠΟΥ Ευρώπης, ιδίως αυτά που βρίσκονται γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, για τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών στη μετά τον COVID-19 εποχή.

 

Πηγη: https://www.news4health.gr/