Νέο διαδικτυακό εργαλείο εντοπίζει σημάδια προβλημάτων ψυχικής υγείας σε νέους

Για πρώτη φορά, ερευνητές ανέπτυξαν online εργαλείο που βοηθά στον εντοπισμό νέων με σημάδια προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως ψύχωση.

Το εργαλείο αναπτύχθηκε από ερευνητές του University of Glasgow και έδειξε κίνδυνο εμφάνισης ψύχωσης σε σχεδόν το ένα τρίτο των συμμετεχόντων.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στις 12 Ιουνίου στο Schizophrenia Bulletin, δείχνουν ότι μια διαδικτυακή διαδικασία αξιολόγησης θα μπορούσε να είναι σημαντική στρατηγική για πρόωρη παρέμβαση και διάγνωση προβλημάτων ψυχικής υγείας σε νέους.

Ο εντοπισμός νέων που έχουν μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης ψύχωσης και σοβαρών ψυχικών διαταραχών είναι σημαντικός στόχος.
Επι του παρόντος, ο εντοπισμός της ψύχωσης περιορίζεται από το γεγονός ότι κριτήρια υψηλού κινδύνου χτίζονται μέσω συνεντεύξεων με εκπαιδευμένο προσωπικό σε ασθενείς που ήδη βρίσκονται στο σύστημα περίθαλψης.

Ερευνητές ζήτησαν από συμμετέχοντες στην ιστοσελίδα να απαντήσουν αρχικά σε ερωτηματολόγιο 25 ερωτήσεων για την αξιολόγηση βασικών συμπτωμάτων.

Συμμετέχοντες που πληρούσαν ορισμένα κριτήρια περίληψής τους καλέστηκαν μέσω email να συμμετάσχουν σε κλινική αξιολόγηση εκ του σύνεγγυς, για τη διαπίστωση κινδύνου ψύχωσης.

Από τους αρχικούς 2.279 συμμετέχοντες, 1.787 προσκλήθηκαν για συνέντευξη και πραγματοποιήθηκαν 356 τέτοιες.

Χρησιμοποιώντας την Comprehensive Assessment of At-Risk Mental State (CAARMS) και την Schizophrenia Proneness Interview, οι ερευνητές εντόπισαν 101 νέους ως υψηλού κινδύνου για ψύχωση και 8 εντοπίστηκαν να πληρούν τα κριτήρια για πρώτο επεισόδιο ψύχωσης.

Η ιστοσελίδα βρίσκεται εδώ.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr