Νέο ευρωπαϊκό portal για τα ιατροτεχνολιγικά

Διαδικτυακή πύλη που ευελπιστά να διευκολυνεί τη μετάβαση στους νέους κανονισμούς για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Timo Pesonen, νέος διευθυντής της γενικής διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Grow», μιλάει για το νέο τμήμα ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον ιστότοπο της Κομισιόν. Το portal δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην ομαλή μετάβαση στους δύο νέους κανονισμούς για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ειδικότερα, παρουσιάζει τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις σε διάφορες ενότητες που ενδιαφέρουν τους επηρεαζόμενους παράγοντες (κατασκευαστές, εισαγωγείς, φορείς υγείας, αρχές τρίτων χωρών κ.λπ.).

«Ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν είναι μόνο τα τμήματα αντικατάστασης του ισχίου και οι βηματοδότες, αλλά πρόκειται για ένα πολύ ευρύτερο φάσμα, που περιλαμβάνει από φακούς επαφής και αυτοκόλλητες γάζες έως σαρωτές ακτίνων Χ και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Πολλά από αυτά τα προϊόντα είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας και την ποιότητα ζωής, καθώς και για την ευρωπαϊκή οικονομία, και ευλόγως αναμένουμε ότι θα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.

Μετά τη θέσπιση στα τέλη της δεκαετίας του 90, των κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια και τις επιδόσεις των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, παρατηρήθηκαν ανομοιότητες στην εφαρμογή τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Διάφορα θέματα έχουν προκύψει σχετικά με ορισμένες κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, για παράδειγμα, με τα εμφυτεύματα στήθους και τα εξ ολοκλήρου μεταλλικά εμφυτεύματα ισχίου. Για να καλύψει την πρόοδο της τελευταίας 20ετίας, η ΕΕ αναθεώρησε το νομικό πλαίσιο. Οι δύο νέοι κανονισμοί – ένας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ένας για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα – εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, και τέθηκαν σε ισχύ τον Μάιο του 2017. Μετά από μία μεταβατική περίοδο, ο κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 26 Μαΐου 2020, και ο κανονισμός για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 26 Μαΐου 2022.

Οι νέοι κανονισμοί θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ, καθώς θα ενισχύσουν τα κριτήρια ορισμού των κοινοποιημένων οργανισμών και των διαδικασιών εποπτείας τους, καθιερώνοντας αυστηρότερους ελέγχους πριν από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων υψηλού κινδύνου και ενισχύοντας την εποπτεία μετά από τη διάθεση στην αγορά. Καθορίζουν ένα εντελώς νέο σύστημα μοναδικών αναγνωριστικών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βελτιώνοντας έτσι την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητά τους. Δημιουργούν ένα σύστημα για την αποκλειστική ταυτοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι νέοι κανονισμοί θα αυξήσουν τη διαφάνεια. Περιλήψεις των χαρακτηριστικών ασφάλειας και των κλινικών επιδόσεων για ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού κινδύνου θα διατίθενται στο κοινό μέσω της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (EUDAMED). Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τους οικονομικούς φορείς, την κλινική έρευνα και την εποπτεία μετά τη διάθεση στην αγορά, θα βοηθήσει τις ρυθμιστικές αρχές να συντονίζουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και θα χρησιμοποιείται για την αναφορά και την παρακολούθηση συμβάντων. Ο ανανεωμένος ιστότοπος, λοιπόν, εξηγεί τις κύριες διαφορές μεταξύ των οδηγιών που ισχύουν σήμερα και των νέων κανονισμών. Παραθέτει το χρονοδιάγραμμα μετάβασης στους νέους κανονισμούς καθώς και τις προθεσμίες για την έναρξη ισχύος τους και παραπέμπει σε πόρους με αποδέκτες τους δημοσιογράφους που ενδιαφέρονται για τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων».