Νέο πρόβλημα με τις ειδικές θεραπείες: δύο παιδιατρικές ειδικότητες εκτός συστήματος του ΕΟΠΥΥ

Ο Οργανισμός βρήκε μια προσωρινή λύση.

Δεν έχουν τέλος, ως φαίνεται, τα «μπερδέματα» με τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων και την αποζημίωσή τους από  τον ΕΟΠΥΥ.

Αφού υπήρξαν πολλαπλές αλλαγές στο σύστημα των γνωματεύσεων και τέθηκε επιτέλους σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γνωματεύονται, ώστε να μπορούν να αποζημιωθούν, προέκυψε νέο πρόβλημα: Παιδίατροι με εξειδίκευση στη Νευρολογία Παίδων και στην Αναπτυξιολογία δεν μπορούν να πιστοποιηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα  του ΕΟΠΥΥ και άρα δεν μπορούν να καταχωρούν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για ειδικές θεραπείες. Αυτό γιατί αυτές οι δύο υποειδικότητες δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένες στη χώρας μας και η πιστοποίηση επιτρέπεται μόνο για τις «επίσημες» ιατρικές ειδικότητες.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ χαρακτηρίζει το ζήτημα «αντικειμενική δυσκολία» και βρήκε μια προσωρινή λύση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Οργανισμός θα επιτρέψει την πρόσβαση και πιστοποίηση σε παιδονευρολόγους και αναπτυξιολόγους των δήμοσιων δομών και σε ιδιώτες που είναι μέλη της Ελληνικής Παιδονευρολογικής Εταιρείας. Οι δύο κατηγορίες γιατρών θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι υπηρετούν στο δημόσιο ή ότι ανήκουν στην Εταιρία, αντίστοιχα.

Κατόπιν αυτών, ο ΕΟΠΥΥ καλεί τις δημόσιες δομές Υγείας να αποστείλουν αναλυτικούς καταλόγους με τους παιδονευρολόγους και αναπτυξιολόγους που υπηρετούν σε αυτές.

Όλα τα παραπάνω θα ισχύουν μέχρι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) να αναγνωρίσει επίσημα τις δύο παιδιατρικές υποειδικότηες.

Όταν γίνει αυτό, ο ΕΟΠΥΥ θα επιτρέψει την πρόσβαση στο ηλεκτρονιό σύστημα σε όλους ανεξαιρέτως τους γιατρούς με αυτές τις εξειδικεύσεις ενώ θα αποκλειστούν από το σύστημα όλοι οι παιδίατροι στους οποίους αρχικά δόθηκε πρόσβαση, χωρίς να πληρούν τα κριτήρια που θα ορίσει εκ των υστέρων το ΚΕΣΥ.

Από τις 26 Φεβρουαρίου, οι γνωματεύσεις ειδικών θεραπειών για παιδιά και εφήβους γίνονται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πηγη:https://www.onmed.gr