Νεφρική νόσος

Οι «χρυσοί» κανόνες για υγιείς νεφρούς

Από το 2006 η δεύτερη Πέμπτη κάθε Μαρτίου καθορί-
στηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού. Οι νεφροί (δύο
τον αριθμό στον ανθρώπινο οργανισμό) είναι ζωτικής
σημασίας όργανα για την υγεία του ανθρώπου, καθώς κάθε
μέρα φιλτράρουν περίπου 200 λίτρα αίματος για να αποβά-
λουν περίπου 2 λίτρα από άχρηστες ουσίες και περιττό νερό.
Όταν οι νεφροί χάνουν βαθμιαία τη λειτουργική τους ικανότη-
τα, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για Χρόνια Νεφροπάθεια. Η
χρόνια νεφροπάθεια είναι μία συνήθης ασθένεια, επικίνδυνη,
αλλά ιάσιμη εφόσον αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Διαφορετικά, οι
επιπλοκές στην υγεία του ανθρώπου μπορεί να τον οδηγήσουν
στο θάνατο. Ο Π.Ο.Υ. έχει υπολογίσει ότι 1 στους 10 ανθρώ-
πους πάσχουν από κάποιας μορφής νεφρική βλάβη, ενώ 36
εκατομμύρια άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους τα επόμενα
δέκα χρόνια από τον συνδυασμό της χρόνιας νεφροπάθειας και
ασθενειών που σχετίζονται με την καρδιά και τις αρτηρίες. Η
έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μπορούν να μειώσουν τους
θανάτους κατά 2% ετησίως. Στην Ελλάδα περίπου 1.000.000
άνθρωποι εμφανίζουν προβλήματα με τους νεφρούς, ενώ σε
ποσοστό 10% (δηλ. σε 100.000 άτομα), τα προβλήματα αυτά
είναι αρκετά σοβαρά.

Περίπου 10.000 άτομα στη χώρα μας, από τα άτομα με αρκετά
σοβαρά προβλήματα από τους νεφρούς, πάσχουν από τελικό
στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Νόσου και για να επιβιώσουν υπο-
βάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή/και με-
ταμόσχευση νεφρού.
Ο καρκίνος του νεφρού είναι ο 12ος πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως
Σε πρόσφατες ανακοινώσεις στα πλαίσια συνέντευξης τύπου για
την Π. Η. Καρκίνου ο καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», κος Αριστοτέλης
Μπάμιας αναφέρθηκε στην ελπίδα που έφερε η ανοσοθεραπεία
στον καρκίνο του νεφρού. Ο κ. Μπάμιας τόνισε ότι «ο καρκίνος
του νεφρού είναι ο 12ος πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως και
εμφανίζεται συχνότερα σε άνδρες, συνήθως στην έκτη και έβδο-
μη δεκαετία της ζωής. Παρόλο που οι εξελίξεις στις στοχεύου-
σες θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού
από το 2006 έως σήμερα ήταν ραγδαίες, υπάρχουν ακόμη
σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Από τον Απρίλιο του 2016 η
μοντέρνα ανοσοθεραπεία έχει εμπλουτίσει τη θεραπευτική φα-
ρέτρα στη μάχη των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο νεφρού».

Πηγη:health daily