Νομιμοποίηση προμηθειών στα νοσοκομεία με παράταση όρων ληγμένων συμβάσεων

Πληρωμή των προμηθευτών από τις πιστώσεις του 2019
Νομιμοποίηση των εξωσυμβατικών προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν ως τις 31.1.2019 από τα νοσοκομεία, προβλέπεται σε άρθρο του ν. 4599 για τη “Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις”.
Συγκεκριμένα, με τροπολογία, που αποτελεί πλέον το άρθρο 31 του παραπάνω νόμου, δίνεται παράταση στις προμήθειες αυτές από 31.10.2018, στις 31.1.2019.
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η τρίμηνη παράταση δίνεται  για την εξόφληση υποχρεώσεων από
• προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και άλλων συναφών υπηρεσιών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρικών κλινικών, των πανεπιστημιακών, των νοσοκομείων Αρεταίειο, Αιγινήτειο, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.
• την παροχή υπηρεσιών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ,
• την κάλυψη αναγκών του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας και
• προμήθειες υλικών και αγαθών  και παροχή υπηρεσιών των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των ΔΥΠΕ που διενεργήθηκαν μέχρι 31.10.2016 χωρίς την υπογραφή σύμβασης.
Ταυτόχρονα τροποποιείται η ημερομηνία του έτους αναφοράς της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν.4316/2014, με την οποία επιτρέπεται η συνέχιση προμηθειών, βάσει συμβάσεων οι οποίες έχουν όμως λήξει. Οι προμηθευτές μπορούν να προμηθεύουν τα νοσοκομεία με υπογραφή του διοικητή της τοπικής ΥΠΕ, και η πληρωμή θα γίνεται από τις πιστώσεις του τρέχοντος έτους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως σημειώνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, “κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί εφοδιασμού φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας,πράξεις οι οποίες αφορούν στη δυνατότητα εφοδιασμού των φορέων ΥΠΕ – ΠΕΔΥ, από τους προμηθευτές των νοσοκομείων εποπτείας κάθε ΥΠΕ με επέκταση των αντιστοίχων συμβάσεων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις θα πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών ΥΠΕ – ΠΕΔΥ έτους 2019“.
Με τη διάταξη αυτή, όπως σημειώνεται στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων μέσω της επέκτασης νομιμοποίησης των δαπανών τους, που εξασφαλίζει την συνεχή προμήθεια και λειτουργία των φορέων αυτών.
Πηγη:http://healthmag.gr/