Νομοσχέδιο για την ΠΦΥ: Σε ποια σημεία συγκλίνουν παθολόγοι και υπουργείο Υγείας

Η δυνατότητα ο προσωπικός γιατρός να είναι ιδιώτης μη συμβεβλημένος και να αμείβεται ιδιωτικά από τον ασθενή που τον επέλεξε, λαμβάνοντας και την ευθύνη του ιατρικού του φακέλου θα προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο για την ΠΦΥ. Σε αυτό συμφώνησε ο υπουργός Υγείας ύστερα από πρόταση της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος.

Κατόπιν των ζυμώσεων, αποφασίστηκε ότι πρόσβαση στον ατομικό φάκελο υγείας θα έχουν όλοι οι γιατροί, αλλά θα συμπληρώνεται μόνο από τον προσωπικό ιατρό για τον κάθε ασθενή. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι «δεν τίθεται θέμα clawback – rebate ή θέσπισης κριτηρίων ISO για παθολογικά ιατρεία».

Ακόμη, σχετικά με το μέτρο της αναγκαστικής και υποχρεωτικής εφημέρευσης δεν θα είναι γενικευμένο για τους συμβεβλημένους, αλλά θα γίνεται μόνο και υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις αφού πρώτα εξαντληθεί κάθε άλλη δυνατότητα και κυρίως σε άγονες περιοχές. Μάλιστα, αποσαφηνίστηκε ότι στην περίπτωση συμμετοχής συμβεβλημένου ιατρού στο ΕΣΥ, αυτός δεν θα καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του υγειονομικού Κέντρου όπου θα κληθεί να συνδράμει.

Όσο για την συνταγογράφηση δεν θα διακοπεί. Σχετικά με τις κατ’ οίκον επισκέψεις προβλέπεται ότι θα είναι εκτός σύμβασης για τους συμβεβλημένους καθώς ακόμη θα τεθεί πλαφόν επισκέψεων ανά ασθενή με βάση ηλικιακά κριτήρια.  Σε αυτό το πνεύμα θα κινηθεί και το δικαίωμα ραντεβού για τα άτομα  μεγαλύτερης ηλικίας, με δεδομένο ότι έχουν μια υγειονομικά πιο εύθραυστη υγεία με συχνή παρουσία υποκείμενων χρόνιων νοσημάτων. Για την κάλυψη αναγκών ασθενών με χρόνια νοσήματα, στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα ενταχθούν και ορισμένες κατηγορίες ειδικών ιατρών εκτός Παθολόγων

Από την πλευρά του ο υπουργός  δεσμεύτηκε για αξιοπρεπείς αμοιβές στους συμβεβλημένους ιατρούς. Ικανοποιημένη  δείχνει η ΕΕΠΕ  για την υιοθέτηση από πλευράς Υπουργείου Υγείας πολλών από τις απόψεις της. Αυτές είχαν κατατεθεί προ διετίας  και αφορούσαν τη δημιουργία του θεσμού του προσωπικού Ιατρού, η πρόσβαση και δημιουργία ατομικού φακέλου ασθενών και η δημιουργία ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ.

Από την δική της μεριά η ΕΕΠΕ  δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να  συνεισφέρει στην επίλυση των όποιων προβλημάτων  προκύψουν κατά την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της ΠΦΥ. Καταλήγοντας η ΕΕΠΕ τονίζει ότι «ο Παθολόγος αποτελεί τον πυλώνα και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/