Νοσηλεία για επείγουσες περιπτώσεις – Κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ

Η θεραπεία του ασθενή θα καλύπτεται ακόμη κι αν η έγκριση από το ΚΕΣΥ προσκομιστεί μετά τη νοσηλεία

Την κάλυψη επειγόντων και σοβαρών περιστατικών που χρειάζονται εξειδικευμένες χειρουργικές ή ακτινολογικές παρεμβάσεις, αποφάσισε το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, έστω κι αν χρειάζονται προέγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφασή του το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε και ενέκρινε πως στις επείγουσες περιπτώσεις:
α) νοσηλείας ή
β) θεραπευτικών πράξεων στερεοτακτικής – ακτινοχειρουργικής (με κωδικούς e-dapy 030000044 και 030000045)  ασφαλισμένων και όπου απαιτείται απόφαση ΚΕΣΥ, (διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, ακτινοχειρουργική cyber knife, x-knife, γ-knife) ο συμβεβλημένος πάροχος θα  νοσηλεύει ή θα πραγματοποιεί τις σχετικές πράξεις στον ασφαλισμένο, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ακόμη και εάν η εγκριτική απόφαση του ΚΕΣΥ εκδοθεί μεταγενέστερα της περιόδου νοσηλείας ή πραγματοποίησης της σχετικής θεραπευτικής πράξης.

Στην συνέχεια και εφόσον ο ασφαλισμένος λάβει εγκριτική απόφαση θα την προσκομίζει στον πάροχο, ο οποίος με την διαδικασία της  συμπληρωματικής υποβολής (και ενημερωτικό σημείωμα που θα εξηγεί γιατί η δαπάνη υποβλήθηκε συμπληρωματικά) θα την υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ προς αποζημίωση.

Πηγη:http://healthmag.gr