Νοσοκομειακές δαπάνες

Κατάργηση προληπτικού ελέγχου Με αφορμή την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των δημοσίων Νοσοκομείων εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από 1ης Ιανουαρίου του 2019, η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) διοργανώνει σχετικό σεμινάριο, στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Παστέρ, την Τρίτη, 22.01.2019 και ώρα 15:30. Το Σεμινάριο με τίτλο «Κατάργηση Προληπτικού Ελέγχου: Η Δημοσιονομική Αυτοτέλεια», πραγματοποιείται στο πλαίσιο του επιστημονικού και επιμορφωτικού έργου της ΕΕΜΥΥ, καθώς η παραπάνω εξέλιξη φαίνεται να έχει προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό στα στελέχη των νοσοκομείων, κυρίως λόγω έλλειψης εμπεριστατωμένης πληροφόρησης. Οι αρμόδιες νοσοκομειακές υπηρεσίες καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνες για τον έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών τους, υποκείμενες σε κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Πηγη:HealthDaily