Νωρίτερα μαστογραφία για τις γυναίκες με επιβαρυμένο ιστορικό

Οι γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού θα πρέπει να κάνουν μαστογραφία νωρίτερα από την ηλικία των 35 ετών, με στόχο να εντοπίσουν τη νόσο έγκαιρα, όπως έδειξε νέα έρευνα στη Βρετανία.

Σήμερα, στη Βρετανία και σε πολλές χώρες, στις γυναίκες με ιστορικό συστήνεται να κάνουν μαστογραφία από την ηλικία των 40 ετών. Όμως, η νέα έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε από τη φιλανθρωπική οργάνωση Breast Cancer Now, έδειξε ότι ο έλεγχος με μαστογραφία πρέπει να ξεκινά από τα 35.

Στη μελέτη, η οποία διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, συμμετείχαν 2.899 γυναίκες, οι οποίες θεωρήθηκαν ότι έχουν μέτριο ή υψηλό κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, λόγω οικογενειακού ιστορικού. Η μελέτη δεν περιλάμβανεγυναίκες που είχαν ειδικές γονιδιακές μεταλλάξεις, οι οποίες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο της νόσου.

Συνολικά, ανιχνεύτηκαν 35 όγκοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πολύ μικροί και εντοπίστηκαν πριν φτάσουν στους λεμφαδένες – ένα σημάδι ότι δεν είχαν εξαπλωθεί και δεν υπήρχαν μεταστάσεις.

Ο καθηγητής Gareth Evans, κύριος ερευνητής, δήλωσε ότι η μελέτη αποδεικνύει ότι οι ετήσιες μαστογραφίες είναι αποτελεσματικές στην ανίχνευση όγκων νωρίτερα για τις γυναίκες, που ανήκουν σε αυτή την ηλιακή κατηγορία.

Πάντως, οι ερευνητές ανέφεραν ότι χρειάζονται περισσότερες αναλύσεις σχετικά με τους κινδύνους, το κόστος και τα οφέλη από την επέκταση του προγράμματος ελέγχου. Ακόμη, ότι πρέπει να εξισορροπηθούν τα οφέλη της διενέργειας περισσότερων ελέγχων σε σχέση με την πρόκληση αδικαιολόγητης ανησυχίας ή υπερβολικής θεραπείας (overtreatment).

Η βαρώνη Delyth Morgan, διευθύνων σύμβουλος της Breast Cancer Now κάλεσε την κυβέρνηση στην επικείμενη αναθεώρηση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου να εξετάσει την εισαγωγή της μαστογραφίας για γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού από την ηλικία των 35 ετών.

 

Πηγη:https://virus.com.gr