Ν. 4532/18 (άρθρα 27, 28, 29)- Παράταση θητείας επικουρικών, συμψηφισμός οφειλών προς ΕΟΠΥΥ, νομιμοποίηση δαπανών νοσοκομείων

ΦΕΚ 4532