Ξανθός για την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, σε ανακοίνωσή του δήλωσε την στήριξη του  στην «Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας».

Οι προκλήσεις και τα ζητήματα της δημόσιας υγείας προσεγγίζονται από το υπουργείο, όπως αναφέρεται «με σχέδιο και στρατηγική, με δομικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις, με συγκεκριμένες δράσεις που έχουν ως κύριο στόχο την αναβάθμιση της φροντίδας υγείας με σεβασμό στις ανάγκες, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των πολιτών.»

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού, η πολιτική του υπουργείου αποσκοπεί στην εξασφάλιση ίσης και απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες με αποδεδειγμένο κλινικό όφελος και θετική επίδραση στην εξέλιξη της νόσου και στο προσδόκιμο επιβίωσης των ατόμων με θαλασσαιμία.

«Μέσα από συλλογική προσπάθεια στοχεύουμε σε μια ολιστική, συνεκτική και αποτελεσματική παρέμβαση που θα προσφέρει άμεσα και ορατά  αποτελέσματα στους χρόνια πάσχοντες ασθενείς έτσι ώστε να βελτιωθεί αισθητά το επίπεδο ποιότητας ζωής τους τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και των οικογενειών τους» επισημαίνεται.

Η γενικότερη κυβερνητική πολιτική στοχεύει στην αντιστροφή της υποβάθμισης της δημόσιας περίθαλψης των πολιτών, προστατεύοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την κοινωνική ισότητα και συνοχή, όπως τονίζεται στο μήνυμα του υπουργού.

Δίνοντας προβάδισμα στην εναρμονισμένη με τις προτεραιότητες του ΠΟΥ, το υπουργείο επιθυμεί να διασφαλίσει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος υγείας ώστε να είναι καθολικό, ισότιμο, βιώσιμο, αποτελεσματικό και υψηλής ποιότητας.

«Οι ασθενείς είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι(…) Συνολικά, το όραμα μας είναι η ενδυνάμωση της θέσης του ασθενούς και ένα νέο επίπεδο εμπιστοσύνης, σε πρώτο στάδιο με την ενίσχυση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τη διασφάλιση της πρόσβασης, σε δεύτερο στάδιο με την παροχή αξιοπρεπούς και ποιοτικής περίθαλψης και σε τρίτο στάδιο με την από κοινού διαμόρφωση των επιλογών από ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, με την διεύρυνση της πληροφόρησης τόσο σχετικά με τις θεραπευτικές επιλογές όσο και με τα δικαιώματα των ασθενών» υποστηρίζει μεταξύ άλλων ο κ.Ξανθός.

 

Πηγη:https://virus.com.gr/