Ξεκίνησαν οι γιατροί να υποβάλουν πόθεν έσχες

Όλοι οι γιατροί , διευθυντές και συντονιστές διευθυντές που υπηρετούν στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στρατιωτικά νοσοκομεία, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κλινικές και εργαστήρια, καθώς και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας , υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Μέσα σε 90 μέρες από το διορισμό τους πρέπει να υποβάλουν «πόθεν έσχες» οι πρωτοδιοριζόμενοι.

Εκτός από τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία θα δηλώσουν και των συζύγων, όπως και των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης. Στην ετήσια δήλωση, οι υπόχρεοι δηλώνουν μόνον τις περιουσιακές μεταβολές που υπήρξαν κατά το δηλούμενο χρονικό διάστημα.

Για όσους αμελήσουν τη δήλωση, εκπρόθεσμη υποβολή επιτρέπεται μόνον μετά την πληρωμή παραβόλου από 100 έως και 800 ευρώ, ανάλογα με τις ημέρες καθυστέρησης.

Αν ο υπόχρεος δεν υποβάλει τη δήλωση μέσα σε 60 μέρες από την παρέλευση της προθεσμίας, μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση που φτάνει και τα 10 χρόνια και με πρόστιμο που φτάνει τις 100.000 ευρώ.

Αντίστοιχες κυρώσεις προβλέπονται και για όσους δηλώσουν ανακριβή στοιχεία.

Η δήλωση «πόθεν έσχες» θα υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Οι υπόχρεοι δεν θα στέλνουν έντυπες τις δηλώσεις στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς αυτή δε θα έχει τη δυνατότητα να τις καταχωρίζει, αφού η πρόσβαση στο νέο σύστημα «ΠΟΘΕΝ» θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet. Για το λόγο αυτό απαιτείται οι υπόχρεοι υποβολής να είναι ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών του Taxisnet.

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr