Ξεκινά η εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την εγγραφή των πολιτών στους οικογενειακούς γιατρούς που θα βρίσκονται στις Τοπικές Μονάδες Υγείας, τα γνωστά “ιατρεία της γειτονιάς” (ΤΟΜΥ).

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, ιατροί κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής, που υπηρετούν και παρέχουν υπηρεσίες στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εγγράφουν εφ’ εξής πληθυσμό ευθύνης ως Οικογενειακοί Ιατροί”.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο (την οποία υπογράφει ο ο αναπλ. γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας, αρμόδιος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Σταμάτης Βαρδαρός) οι διοικήσεις των Κέντρων Υγείας και των λοιπών δημόσιων δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας καλούνται να αναρτήσουν τη νέα εγκύκλιο σε εμφανές σημείο, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Η υπαγωγή των πολιτών (όσων διαθέτουν ΑΜΚΑ) στους κατά τόπους οικογενειακούς γιατρούς, όπως σημειωνόταν στα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, έπρεπε να ξεκινήσει μέσα στο Μάρτιο, ενώ γενικά το σύστημα με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας από την αρχή του έτους.

Πώς θα γίνεται η εγγραφή: οι πολίτες εγγράφονται στον οικογενειακό ιατρό, o οποίος τον καλύπτει εντός των ορίων του δήμου στον οποίο διαμένει. Η εγγραφή γίνεται κατόπιν αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνονται στοιχεία ταυτότητας, ο Α.Μ.Κ.Α. και στοιχεία επικοινωνίας.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση με δημόσια έγγραφα των προσωπικών στοιχείων (ταυτότητα ή διαβατήριο, Α.Μ.Κ.Α. και αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση) και καταγραφή σύντομου ιατρικού ιστορικού. Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι ανήλικος, οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του.

Ρόλο οικογενειακού ιατρού αναλαμβάνουν: α) οι οικογενειακοί ιατροί των Τοπικών Ομάδων Υγείας β) οι ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας ή παιδιατρικής των Κέντρων Υγείας, τα οποία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, συνεχίζουν την λειτουργία τους με τον ίδιο ως τώρα τρόπο, χωρίς εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, παρέχοντας υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο λοιπό πληθυσμό, και γ) οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατροί, γενικής ιατρικής ή παθολογίας ή παιδιατρικής.

Πέρα όμως από την ενημέρωση των πολιτών και την εγγραφή τους στους οικογενειακούς γιατρούς, που ακόμη δεν είναι γνωστό μέχρι πότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει να αντιμετωπίσει δύο σημαντικά προβλήματα.

Πρώτον, ενώ συνολικά προβλέπεται η δημιουργία 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας, σε πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, μέχρι στιγμής έχουν ανοίξει περίπου 20. Στην Αττική λειτουργούν μια μονάδα στην περιοχή της Ευγένειας στο Κερατσίνι μια στην Νίκαια, στο Περιστέρι και στα Καμίνια.

Το δεύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα, είναι πως το ενδιαφέρον των γιατρών να ενταχθούν στο νέο σύστημα δεν ήταν αυτό που προσδοκούσε το υπουργείο Υγείας, και σε ότι αφορά τους γιατρούς των ΤΟΜΥ, και τους ιδιώτες που θα έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Για τους πρώτους, στην προκήρυξη του Σεπτεμβρίου, μόλις 583 γιατροί έκαναν αίτηση για 1.200 θέσεις.

Για τους δεύτερους, για την κάλυψη 2.152 θέσεων ειδικότητας Γενικής Ιατρικής – Παθολογίας καθώς και 677 θέσεων Παιδιατρικής, δεν καλύφθηκαν ούτε οι μισές. Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης ορίζεται σε αναλογία ένας ιατρός ανά 2.250 εγγεγραμμένους ενήλικες και ένας παιδίατρος ανά 1.500 παιδιά και ακόμη αναζητούνται οι γιατροί που θα στελεχώσουν το σύστημα.

 

Πηγη:http://medispin.blogspot.gr