Ξεκινούν αυστηροί έλεγχοι και σε φαρμακεία για κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών φαρμάκων!

Σε αυστηρούς ελέγχους και σε ιδιωτικά φαρμακεία αναμένεται να προχωρήσουν από το επόμενο διάστημα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ. Στόχος να εντοπισθεί πιθανή κατευθυνόμενη συνταγογράφηση.

Άλλωστε ο νέος νόμος που ψηφίστηκε για τις ιδιωτικές κλινικές, προβλέπει και αυστηρές ποινές για κατευθυνόμενη συνταγογράφηση όχι μόνο για τους γιατρούς αλλά και για τους φαρμακοποιούς. Ποινές που μπορεί να φθάσουν ακόμη και στη διακοπή της συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ.

Πάντως με το νόμο θεσπίστηκαν τα κριτήρια για τους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται.

Πως θα γίνονται οι έλεγχοι

Ο νέος μόνος καθορίζει δείκτες αξιολόγησης οι οποίοι αρχικά θα ελέγχονται ηλεκτρονικά ενώ στη συνέχεια θα γίνονται και επιτόπιοι έλεγχοι.

Ειδικότερα θα εξετάζεται:
α. Ποσοστό συνταγών εκτέλεσης συγκεκριμένου ιατρού στο φαρμακείο.
β. Ποσοστό εμβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρμακευτική εταιρεία.
γ. Ποσοστό γενοσήμων
δ. Δαπάνη στον Οργανισμό για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο.
ε. Μέσος αριθμός συνταγών ανά δικαιούχο.
στ. Μέση ποσότητα ανά δικαιούχο (σε κουτιά ανά ασφαλισμένο).
ζ. Μέση δαπάνη ανά δικαιούχο.
η. Μέση δαπάνη ανά συνταγή.
θ. Ποσοστό δαπάνης σε on-patent.
ι. Ποσοστό δαπάνης του πρώτου συνταγογράφου ιατρού.
ια. Ποσοστό δαπάνης από τον πρώτο δικαιούχο σε κατανάλωση.
ιβ. Ποσοστό δαπάνης σε πρώτη φαρμακευτική εταιρεία.
ιγ. Ποσοστό off-patent προς άθροισμα γενοσήμων και
off– patent.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 92 του νέου νόμου: «Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται τα ιδιωτικά φαρμακεία, των οποίων η τιμή ενός από τα κριτήρια α ́ έως ιγ ́, βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1 % ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλα τα φαρμακεία για κάθε κριτήριο χωριστά. Ο έλεγχος του συνόλου των εκτελεσθέντων συνταγών διενεργείται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φαρμάκου».

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr/