Οδηγίες ΕΙΝΑΠ προς τους γιατρούς για την τριτανακοπή κατά της απόφασης του ΣτΕ

Οι γιατροί να αποστείλουν καταστάσεις νοσοκομείων, έως την Παρασκευή 20 Απριλίου.

Το προεδρείο της Ένωσης νοσοκομειακών γιατρών Αττικής (ΕΙΝΑΠ) θα ασκήσει τριτανακοπή κατά της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις μνημονιακές μειώσεις των μισθών.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, δικαίωμα τριτανακοπής έχουν οι γιατροί του ΕΣΥ που θίγονται από τη μη αναδρομικότητά της, δηλαδή, όσοι δεν έχουν προσφύγει ατομικά έως τις 27 Φεβρουαρίου 2018, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 431/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τριτανακοπή είναι το δικαίωμα που μπορεί να ασκήσει τρίτος που δεν είχε συμμετάσχει, ούτε είχε προσκληθεί να συμμετάσχει σε ορισμένη δίκη και δεν είχε καταστεί έτσι διάδικος κατά της οριστικής απόφασης, αν η απόφαση αυτή βλάπτει ή θέτει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντα του.

Η βλάβη, δε, αυτή μπορεί να είναι άμεση, έμμεση ή και ενδεχόμενη και μπορεί να απορρέει από το διατακτικό, ή το αιτιολογικό της προσβαλλόμενης απόφασης.

Από την ΕΙΝΑΠ καλούνται οι γιατροί να αποστείλουν καταστάσεις νοσοκομείων, έως την Παρασκευή 20 Απριλίου, στο email της Ένωσης (einap@otenet.gr) ή στο fax 210/6470113-114 ή στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 34 και Ακαδημίας, Αθήνα 10678, με τα παρακάτω στοιχεία των γιατρών:

  • Ονοματεπώνυμο.
  • Πατρώνυμο.
  • Διεύθυνση κατοικίας.
  • Ειδικότητα.
  • Βαθμός.
  • ΑΦΜ.

Πηγη:http://www.iatronet.gr