Οδηγίες της ΕΔΕ για την προστασία των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη από τον κορωνοϊό (Covid-19).

συνημμένη ενημερωτική επιστολή.

Συνοδευτικά της επιστολής επισυνάπτεται αρχείο με τις Οδηγίες της ΕΔΕ για την προστασία των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη από τον κορωνοϊό (Covid-19).

1413_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚ.ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ EDE_

03-04-20_ΟΔΗΓΙΕΣ_covid-19_

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Για τη Γραμματεία

Ειρήνη Φιδέλλη

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ)

Hellenic Diabetes Association (HDA)

27, Michalakopoulou Street, 11528, Athens

tel.+30 210 7210935,fax.+30 210 7210936

email: info@ede.gr  www.ede.gr