Οδηγίες του υπουργείου Υγείας για τον COVID-19 στα κρουαζιερόπλοια

Οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 σε κρουαζιερόπλοια εξέδωσε ο γενικός γραμματέας δημόσιας κ. Π. Πρεζεράκος. Η εγκύκλιος παρέχει ακόμη μέτρα για τη μείωση του κινδύνου εισαγωγής του SARS-CoV-2 στο πλοίο, της μετάδοσής του κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

Η εγκύκλιος εκδίδεται λίγες ημέρες πριν η χώρα επιχειρήσει το άνοιγμα και στις κρουαζιέρες, που αναμένεται εντός του πρώτου 15νθημέρου του Αυγούστου. Βέβαια, η σταθερή αύξηση των κρουσμάτων δεν αποκλείει την αναβολή του ανοίγματος.

Η εγκύκλιος παρέχει οδηγίες αναφορικά με την προετοιμασία και τη διαχείριση πιθανού κρούσματος COVID-19 μεταξύ των ταξιδιωτών (σε επιβάτες και πλήρωμα). Μεταξύ των άλλων, προβλέπεται ότι πριν την έναρξη των ταξιδιών κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα θα πρέπει:

  • Oι εταιρίες να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατή η μεταφορά σε χώρους περίθαλψης και υπάρχει δυνατότητα περίθαλψης επιβατών και μελών πληρώματος στους λιμένες προορισμού εάν απαιτηθεί για τους επιβάτες και για το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένης της αεροδιακομιδής.
  • Oι εταιρίες να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επαναπατρισμός των μελών του πληρώματος.
  • Nα έχει γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός για να εξασφαλιστεί πως τα κρουαζιερόπλοια έχουν επαρκή εργαστηριακά τεστ του SARS-CoV-2 στο καράβι ή να έχουν συνάψει συμβάσεις με εργαστήρια στην ξηρά, για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος σε επιβάτη ή μέλος του πληρώματος.
  • Κάθε κρουαζιερόπλοιο, πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης εν πλω όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί σε τουλάχιστον έναν από τους λιμένες προορισμού (κατά προτίμηση στον λιμένα εκκίνησης-home port).
  • Oι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων να παρακολουθούν την επιδημιολογική κατάσταση παγκοσμίως και ειδικότερα στους προορισμούς του ταξιδιού, αλλά και στις περιοχές απ’ όπου προέρχονται οι επιβάτες και το πλήρωμα. Παράλληλα, οι εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους περιορισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα ή περιοχή που θα επισκεφθεί το κρουαζιερόπλοιο.
  • Η διαχειρίστρια εταιρία και τουλάχιστον ένα από τα λιμάνια προορισμού να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση χώρων καραντίνας επιβατών και μελών πληρώματος. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και προ- συμφωνημένες σε έναν τουλάχιστον λιμένα προορισμού, καθώς και η κάλυψη του κόστους της καραντίνας και των λοιπών υγειονομικών μέτρων.

Κάθε πιθανό περιστατικό COVID-19 θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στην αρμόδια υγειονομική αρχή του επόμενου λιμένα προορισμού με τη συμπλήρωση της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας. Τόσο η διαχειρίστρια εταιρία του πλοίου, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες στους λιμένες θα πρέπει να έχουν γραπτές συμφωνημένες διαδικασίες για την έγκαιρη δήλωση των περιστατικών.

Οι υπεύθυνοι των κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να μειώσουν τον αριθμό επιβατών και πληρώματος στο πλοίο, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα φυσικής απόστασης και ενδεχόμενης ατομικής απομόνωσης και καραντίνας επιβατών και πληρώματος στις καμπίνες τους.

Για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία, θα πρέπει να εφαρμόζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Σε επιβάτες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων άνω των 65 χρόνων ή ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα (χρόνιες παθήσεις όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, αναπνευστικές παθήσεις, ανοσοκατεσταλμένα άτομα κ.α.), θα πρέπει να ζητείται να επισκεφθούν γιατρό πριν το ταξίδι για να εξεταστούν και να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση να ταξιδεύσουν.

Προμήθειες και εξοπλισμός

Θα πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο επαρκείς ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος ή επιδημίας. Επαρκείς προμήθειες απολυμαντικών και ειδών υγιεινής χεριών θα πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο και να είναι διαθέσιμες και στις εγκαταστάσεις επιβίβασης.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο προμήθειες μέσων ατομικής προστασίας, όπως γάντια, μακρυμάνικες αδιάβροχες ρόμπες, γυαλιά ή προσωπίδες, ιατρικές μάσκες προσώπου (μη ιατρικές μάσκες, απλές χειρουργικές και υψηλής αναπνευστικής προστασίας με φίλτρο για χρήση κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής αερολύματος).

Οι προμήθειες σε μέσα ατομικής προστασίας θα πρέπει να επαρκούν για χρήση από τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος. Τέλος, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα επαρκή kits διαγνωστικών RT-PCR τεστ, καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή δειγμάτων για εξέταση επί ξηράς ή στο πλοίο.

Καθημερινός έλεγχος

Συστήνεται να διεξάγονται καθημερινές ανέπαφες μετρήσεις της θερμοκρασίας όλων των επιβατών για την καλύτερη έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων COVID-19.

Οποιοσδήποτε επιβάτης με θερμοκρασία από 38 και άνω θα πρέπει να αυτο-απομονώνεται άμεσα, να αναφέρει τα συμπτώματά του στο ιατρικό προσωπικό για περαιτέρω εξέταση και να του παρέχονται κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

Ο καθημερινός έλεγχος υγείας όλου του πληρώματος μπορεί να συνδράμει στον έγκαιρο εντοπισμό κρουσμάτων COVID-19. Η καθημερινή ανέπαφη μέτρηση της θερμοκρασίας και η άμεση αναφορά στους προϊστάμενους οποιουδήποτε ήπιου ή σοβαρού συμπτώματος συμβατού με COVID-19 είναι υψίστης σημασίας.

Χρήση μάσκας

Οι μάσκες προσώπου (ιατρικές ή μη ιατρικές) πρέπει να χρησιμοποιούνται στους χώρους επιβίβασης και αποβίβασης τόσο από το πλήρωμα όσο και από τους επιβάτες.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, αλλά και σε εσωτερικούς χώρους του πλοίου, όπως στα εμπορικά καταστήματα, στους χώρους αναψυχής, στους μικρούς μη αεριζόμενους χώρους και ιδιαίτερα στις κοινόχρηστες τουαλέτες.

Κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε κλειστούς χώρους χερσαίων αποβιβάσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μάσκα από όλους τους συμμετέχοντες στην κρουαζιέρα.

Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα πρέπει να διατίθεται στους διαδρόμους εξόδου και να ενθαρρύνονται όλα τα άτομα που αποβιβάζονται και επιστρέφουν στο κρουαζιερόπλοιο να το χρησιμοποιούν.

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/