Οδηγός προετοιμασίας για τον GDPR

Οδηγό προετοιμασίας με βασικές κατευθύνσεις για τη συμμόρφωση των φορέων υγείας προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Ο Οδηγός περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση του GDPR, ένα περίγραμμα βασικών απαραίτητων ενεργειών για το σκοπό συμμόρφωσης προς το Κανονισμό καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές για την επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παράλληλα, ασχολείται με θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της τήρησης των θεμελιωδών αρχών για την επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων αλλά και τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας. Περιέχει επίσης, τις βασικές υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας και πληροφορίες σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Τέλος, δίνει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

MoH. 2018.07.18. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_GDPR v2.2

Πηγη:https://virus.com.gr