Οι αλλαγές στην αποζημιωτική πολιτική του ΕΟΠΥΥ οδηγεί σε κλείσιμο τα μικρομεσαία Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστληρια

Ανάγκη παράτασης του χρόνου προσαρμογής στο καθεστώς των ποιοτικών κριτηρίων
Ερώτηση με θέμα «H κυβέρνηση οδηγεί σε κλείσιμο τα μικρομεσαία
ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια, προωθώντας την ολιγοπωλιακή αναδιάρθρωση της αγορά υγείας» κατέθεσαν προς τον Υπουργό Υγείας 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές τονίζουν ότι οι αλλαγές στην αποζημιωτική πολιτική του ΕΟΠΥΥ, όπως η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα ποιοτικά κριτήρια για την αποζημίωση αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών, δεν είχαν στόχο την ασφάλεια του ασθενή και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από ιδιωτικά εργαστήρια, αλλά τη δημιουργία συνθηκών ολιγοπωλιακής αναδιάρθρωσης της διαγνωστικής αγοράς και την εξυπηρέτηση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Προσθέτουν δε ότι «οι επιλογές του Υπουργείου Υγείας ευνοούν τις 3 μεγάλες εταιρείες ιατροτεχνολογικού και απεικονιστικού εξοπλισμού, πριμοδοτούν ανοικτά τους επιχειρηματίες στο χώρο της διάγνωσης που έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα αγοράς νέων μηχανημάτων σε αντίθεση με τα μικρά και μεσαία εργαστήρια» και ερωτούν τον Υπουργό εάν θα δοθεί παράταση τουλάχιστον κατά 1 έτος στο χρόνο προσαρμογής των απεικονιστικών εργαστηρίων στο καθεστώς των ποιοτικών κριτηρίων και εάν θα επανεξετάσει το θέμα μετά από διαβούλευση με τους φορείς των εργαστηριακών γιατρών.

 

Πηγη:HealthDaily