Οι αναβαθμίσεις των γιατρών ΕΣΥ γίνονται πλέον με πράξη του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 8 παρ. στ΄ του νόμου 4558/18 (κλικ εδώ) οι αναβαθμίσεις γιατρών ΕΣΥ από 1ης Αυγούστου και εφεξής δεν αποστέλλονται στο υπουργείο Υγείας, αλλά γίνονται με πράξη του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου, ενώ για τους γιατρούς της ΠΦΥ γίνονται με πράξη του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Αυτή η αλλαγή επιταχύνει τη διαδικασία αναβάθμισης και απόδοσης των αντίστοιχων μισθολογικών απολαβών και αποφεύγονται τα επακόλουθα της αποστολής εγγράφων από υπηρεσία σε υπηρεσία.

Συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει:

στ) Η βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών και των οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., μετά την αξιολόγησή τους από τα οικεία Συμβούλια Αξιολόγησης, συντελείται με πράξη του Διοικητή του οικείου νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας για τους ιατρούς των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο ίδιο άρθρο περιλαμβάνονται διευκρινήσεις για τα Συμβούλια Αξιολόγησης προς εξέλιξη των υπηρετούντων ιατρών του ΕΣΥ, για τις μετατάξεις σε θέσεις Επιμελητών Β΄ υπαλλήλων που απέκτησαν πτυχίο ιατρικής και τίτλο ειδικότητας, ενώ στο άρθρο 13 προβλέπεται δυνατότητα νοσηλείας ανασφάλιστων σε κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα με κάλυψη της δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ.

 

Πηγη:https://www.ygeianet.gr