Οι επόμενες ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Υγεία

Την κατεύθυνση που θα πρέπει να λάβουν οι επενδύσεις της Ε.Ε. στον τομέα της Υγείας αναζητά η Κομισιόν.

«Η υγειονομική περίθαλψη εξελίσσεται και οι επενδύσεις της ΕΕ πρέπει να εξελιχθούν μαζί της». Με αυτή τη φράση, η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Corina Crețu έδωσε το στίγμα της εν εξελίξει προσπάθειας της Commission για τον ανασχεδιασμό των επενδύσεων στην Υγεία, μετά το 2020.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον έγκαιρο σχεδιασμό των επενδύσεων επί των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, η κ. Crețu και ο Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Vytenis Andrioukaitis συγκέντρωσαν σήμερα επαγγελματίες του τομέα της υγείας, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχείρισης της Υγείας και η EuroHealthNet.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης οι επίτροποι εγκαινίασαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των διασυνοριακών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στα Πυρηναία, μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. Ανακοίνωσαν επίσης ότι ο τομέας της υγείας θα είναι η φετινή νέα κατηγορία στα βραβεία RegioStars.

«Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, σχεδόν το 70 % των Ευρωπαίων θέλουν η ΕΕ να κάνει περισσότερα στον τομέα της υγείας. Ενεργώντας μέσω των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τη διαφορά σε τοπικό επίπεδο, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και να αποδείξουμε ότι τα αιτήματα των Ευρωπαίων συμπολιτών μας εισακούγονται. Χαίρομαι επίσης για το γεγονός ότι η υγεία θα αποτελέσει νέα κατηγορία για τα βραβεία RegioStars. Αυτό αποτελεί ακόμη μια απόδειξη ότι πρέπει και μπορούμε να υλοποιήσουμε την αρχή ‘υγεία σε όλες τις πολιτικές’ όπως ορίζεται στη Συνθήκη», δήλωσε ο κ. Andriukaitis.

Η εξέλιξη των συστημάτων υγείας

Οι επενδύσεις θα πρέπει να συμπορεύονται με τις αλλαγές των συστημάτων υγείας. Τα τελευταία εξελίσσονται προς την κατεύθυνση περισσότερης εκπαίδευσης, προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών. Μετατοπίζονται επίσης από τη νοσοκομειακή και την ιδρυματική φροντίδα προς τη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και προς την ενσωμάτωση της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Με νέους στόχους πολιτικής που καθιστούν δυνατές ολοκληρωμένες επενδύσεις στον τομέα της υγείας, της κοινωνικής ένταξης και της εκπαίδευσης, η πρόταση της Επιτροπής για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-2027 προβλέπει τις προϋποθέσεις για τη στήριξη αυτών των αλλαγών.

«Οι εξελίξεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης απαιτούν διαφορετικές επενδύσεις σε υποδομές, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας και κοινοτικής φροντίδας είτε για προγράμματα πρόληψης, ολοκληρωμένης φροντίδας και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού. Η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην υποστήριξη αυτών των επενδύσεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Commission.

Όπως εξηγούν, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις υποδομές, το ανθρώπινο κεφάλαιο, καινοτόμες τεχνολογίες και νέα μοντέλα παροχής φροντίδας. Για τη στήριξη αυτών των στρατηγικών, τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής μπορούν να συνδυαστούν με άλλα μέσα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα InvestEU, ή με εθνικά προγράμματα.

«Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής στον τομέα της υγείας —ενωσιακά κονδύλια αξίας άνω των 4 δισ. ευρώ στον τρέχοντα προϋπολογισμό— αποτελούν πραγματικές εκφράσεις μιας Ευρώπης που προστατεύει. Η υγειονομική περίθαλψη εξελίσσεται και οι επενδύσεις της ΕΕ πρέπει να εξελιχθούν μαζί της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διοργανώσαμε αυτή τη συζήτηση με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, έτσι ώστε οι συστάσεις τους να χρησιμεύσουν ως πυξίδα για τον σχεδιασμό των επενδύσεων της ΕΕ στον τομέα της υγείας κατά την επόμενη δεκαετία», ανέφερε η κ. Creț.

 

Πηγη:https://virus.com.gr