Οι ιδιωτικές κλινικές δεν είναι «Νοσοκομεία» – Διαχωρισμός του Υπ. Υγείας

Σαφή διαχωρισμό με ρητή απαγόρευση του όρου «Νοσοκομείο» σε οποιαδήποτε γλώσσα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τις ιδιωτικές κλινικές υπό τον τίτλο ««Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» του υπουργείο Υγείας.

Όπως προβλέπει το Άρθρο 33, σε οποιαδήποτε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο της Ιδιωτικής Κλινικής, προτάσσεται εμφανώς ο τίτλος «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» και απαγορεύεται η χρήση του όρου «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» σε οποιαδήποτε γλώσσα. Για τους παραβάτες επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 21.

Με την ψήφιση του, το άρθρο 21 προβλέπει για τους κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου, επιβολή προστίμου 15.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 30.000 ευρώ.

Φυσικά, η παρούσα διάταξη θα μπορούσε να θεωρεί και «φωτογραφική» καθώς στην πλειοψηφία τους οι περισσότερες ιδιωτικές κλινικές αναφέρονται ως «ιδιωτικά θεραπευτήρια» ή «ιδιωτικές κλινικές».

Οι περιπτώσεις που ξεχωρίζουν για τις αναφορές τους ως «ιδιωτικό νοσοκομείο» ή «hospital center» στην Ελλάδα είναι -μεταξύ άλλων- το Ερρίκος Ντυνάν, ο Νοσοκομείο Υγεία, το Μητέρα και το Metropolitan Hospital.

 

Πηγη:https://www.healthpharma.gr