Οι προτάσεις Πλεύρη στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας

Υπέρ της δημιουργίας συμβουλευτικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μοναδικό σημείο για την συγκέντρωση και διανομή βέλτιστων πρακτικών των κρατών-μελών σχετικά με την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα Συστήματα Υγείας τάχθηκε ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας, που πραγματοποιήθηκε χθες υπό την προεδρία της Σλοβενίας.

Στόχος είναι η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών αυτών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Πρότεινε, επίσης, αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία να λειτουργεί και ως σημείο επαφής για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των κρατών-μελώνόσον αφορά την υποβολή προτάσεων στα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.

Όσον αφορά τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας ενωσιακής δομής για την έρευνα και την παραγωγή φαρμάκων με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε σκευάσματα για τα οποία δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι αυτό προϋποθέτει αφενός την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης επιπτώσεων και αφετέρου την εξέταση της σχέσης της δομής αυτής με τις προβλέψεις των τεσσάρων υπό διαπραγμάτευση Κανονισμών του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Υγείας.

Ο Έλληνας Υπουργός Υγείας εξήρε το επίτευγμα της πρόσβασης των κρατών-μελών της ΕΕ στα εμβόλια και υποστήριξε την ανάγκη κοινής προσέγγισης των 27 για την χορήγηση της τρίτης δόσης. Τέλος, επεσήμανε ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της ΕΕ για τον εμβολιασμό των πολιτών των τρίτων χωρών, αναφέροντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στη δωρεά 1,5 εκ δόσεων σε 13 χώρες και θα συνεχίσει να το πράττει.

Τόνισε ότι η συνεργασία των κρατών- μελών είναι απαραίτητη και η ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων απολύτως επιβεβλημένη και στήριξε την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA), σημειώνοντας ότι ενώ επί του παρόντος είναι Υπηρεσία της Ε.Ε., αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στο μέλλον να μεταβληθεί σε ανεξάρτητο Οργανισμό.

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/