Οι πρώτες «επιπλοκές» στον ευρωπαϊκό HTA

«Σύννεφα» άρχισαν να συγκεντρώνονται στον ορίζοντα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την προσπάθεια της να δημιουργήσει μια κοινή και δεσμευτική βάση Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.

Όπως είχε γράψει το Virus, η Κομισιόν ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εισαγωγή Κανονισμού που θα αναλάβει να αξιολογεί κλινικά την αξία νέων φαρμάκων και συγκεκριμένων τεχνολογιών υγείας. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από τα κράτη-μέλη πριν προχωρήσουν στα επόμενα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως η σχέση κόστους-οφέλους.

Αν και αρκετές χώρες και φορείς είδαν την πρωτοβουλία της Επιτροπής με θετικό μάτι, μεταξύ αυτών η Πορτογαλία που ήδη έστειλε θετική γνωμοδότηση, αλλά και η Ελλάδα, η οποία έσπευσε να δημιουργήσει Ομάδα Εργασίας για την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπήρξαν κάποιες χώρες που εξέφρασαν εξαρχής τις ενστάσεις τους.

Δύο, αρχικά, ήταν τα κράτη-μέλη που διαφώνησαν με την προσπάθεια και μάλιστα δύο από τα ισχυρότερα. Πρόκειται για τη Γερμανία, η οποία διαθέτει ισχυρό σύστημα HTA, αλλά και τη Γαλλία, αλλά εκτός αυτών άλλες δύο χώρες έστειλαν αρνητική γνωμοδότηση στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Politico, Τσεχία και Πολωνία συμπληρώνουν την τετράδα των χωρών, μαζί με το Βερολίνο και το Παρίσι, που έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους για την πρόταση για κοινό HTA, υποστηρίζοντας πως ένας τέτοιος Κανονισμός περνάει σε θέματα εθνικής ευθύνης,

Ο πιθανός συνασπισμών αυτών των 4 χωρών, με αρνητική ψήφο στο Συμβούλιο της Ε.Ε. μπορεί να οδηγήσει και στην απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης για κοινό HTA.

Οι ενστάσεις

Εκτός από την ξεκάθαρα αρνητική στάση της Γερμανίας, η Τσεχία φέρεται να εκτιμά στην τοποθέτηση της πως, το κομμάτι της κλινικής αξιολόγησης δεν μπορεί να διαχωριστεί από το οικονομικό κομμάτι, που αποτελεί και προνόμιο των εθνικών κυβερνήσεων, άρα ο προτεινόμενος κανονισμός παρεμβαίνει με την ευθύνη των κρατών-μελών στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας και την προσφορά περίθαλψης.

Οι Πολωνοί, από την πλευρά τους, τονίζουν ότι η πρόταση δεν είναι αναλογική, ενώ θα μπορούσε να προτείνει στις χώρες να λάβουν υπόψη το ευρωπαϊκό HTA, χωρίς να τις εμποδίζει να διεξάξουν και τη δική τους κλινική αξιολόγηση. Σε τεχνικό επίπεδο, εκτίμησαν πως η πρόταση δεν βασίζεται στο σωστό άρθρο της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, στηριζόμενη στο άρθρο 114, για τη διεθνή αγορά, και όχι στο άρθρο 168, που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και των επιπέδων ασφαλείας των ιατρικών προϊόντων.

Επιπλέον, για τους Γάλλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τη νομική δικαιοδοσία να επιβάλει συνεργασία σε θέματα δημόσιας υγείας.

 

Πηγη:https://virus.com.gr