Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ζωής στη νοηματική γλώσσα

 

 

Το Κέντρο Ζωής και η HandsUp ενώνουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να προσφέρουν ενημέρωση σχετικά με τον HIV & το AIDS σε κωφά και βαρήκοα άτομα.