Ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας ογκολογικών ,αιματολογικών ασθενών

Project προϋπολογισμού 37,2 εκατ. ευρώ
Στη «Λευκή Βίβλο» που συνέταξε η ομάδα εργασίας του ΣΦΕΕ για τον Καρκίνο,
γίνεται αναφορά στο καινοτόμο project «Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών Αιματολογικών Ασθενών» που βασίστηκε στις καλύτερες πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα από τα πέντε προγράμματα Ψηφιακής Υγείας που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 37,2 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει: 1. Την ανάπτυξη Εθνικού Μητρώο Καρκίνου 2. Ένα πληροφοριακό Σύστημα τελευταίας γενιάς πουθα εγκατασταθεί σε 10-12 επιλεγμένα Νοσοκομεία, όπως ο «Άγιος Σάββας» και το «Θεαγένειο», και θα παρέχει: α) Ψηφιακές αίθουσες συνεδριάσεων στα επιλεγμένα νοσοκομεία, όπου θα λαμβάνουν χώρα τα Ογκολογικά Συμβούλια μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας β) Ένα ολοκληρωμένο Ογκολογικό Πληροφοριακό Σύστημα με έμφαση στη βέλτιστη Διαχείριση Χημειοθεραπειών γ) Ένα οικοσύστημα από ηλεκτρονικές εφαρμογές (apps) για την υποστήριξη των ασθενών για την ενεργή συμμετοχή τους σε όλες τις κλινικές αποφάσεις. Ο ασθενής, αν το επιθυμεί, θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε βασικά στοιχεία του ιατρικού φακέλου του.

 

Πηγη;HealthDaily