Ομάδα εργασίας «προάγγελος» φορέα ΗΤΑ

Με στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων στο μέτωπο του ΗΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Υπουργείο Υγείας συγκρότησε ομάδα εργασία.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να συγκροτηθεί η επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας η οποία θα αποτελέσει τη διάδοχο της Επιτροπής Θετικού Καταλόγου, το Υπουργείο Υγείας, φαίνεται να εντείνει και τις διεργασίες προκειμένου να δημιουργήσει το νέο «ανεξάρτητο» φορέα ΗΤΑ στη χώρα.
Πριν λίγο ανακοινώθηκε ότι συγκροτείται Ομάδα Εργασίας, σύμφωνα για την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και ως μέλη αυτής ορίζονται, χωρίς αναπληρωτές, οι κάτωθι:

1. Δημήτριος Κούβελας, Καθηγητής Φαρμακολογίας του Α.Π.Θ.
2. Δημήτριος Πανταζής, Διευθύνων Σύμβουλος ΙΦΕΤ.
3. Ιωαννης Ποδηματάς, Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα.
4. Χριστίνα Κανή, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης
Χορήγησης Φαρμάκου, στη Δ/νση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ.
5. Νικόλαος Ράπτης, Ειδικός Συνεργάτης στο Γραφείο του Υπουργού.
6. Ελπίδα Πάβη, Επιμελήτρια Τομέα Οικονομικών της Υγείας στην ΕΣΔΥ.
7. Ελένη Μανίτσα, Ειδικός Συνεργάτης στο Γραφείο του Υπουργού.
8. Βασιλική Κουτραφούρη, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ,
ως εκπρόσωπος του ΕΟΦ.
9. Παναγιώτης Καλογεράκης, Προϊστάμενος Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας.

Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Ελένη Μανίτσα και γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Χριστίνα Δρακοπούλου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, η οποία υπηρετεί στη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων.
Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η παρακολούθηση, η μελέτη της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/24/Ε.Ε., η επεξεργασία του υλικού το οποίο θα αποστέλλεται μέσω της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, από τους εκπροσώπους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανατροφοδότηση σχετικών παρατηρήσεων, κατόπιν ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

 

Πηγη:http://healthmag.gr