ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα πρώτη σε δημόσιες δαπάνες για συντάξεις, τελευταία στις δαπάνες υγείας

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ η χώρα μας διέθετε το 2015 το 16,9% του ΑΕΠ για συντάξεις – Το σύνολο των δημόσιων κοινωνικών δαπανών έφθανε το 25,4%
Την υψηλότερη συνταξιοδοτική δαπάνη μεταξύ των 36 κρατών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είχε η Ελλάδα το 2015, σε συνάρτηση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της, όπως προκύπτει από έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα ο διεθνής οργανισμός. Ωστόσο, στο σύνολο των δημόσιων κοινωνικών δαπανών η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλότερα, στην 8η θέση, με ποσοστό 25,4%, καθώς υστερεί στις δαπάνες υγείας και στα κοινωνικά επιδόματα.
Πιο αναλυτικά, η έκθεση δείχνει ότι η χώρα μας δαπανούσε για συντάξεις το 2015 το 16,9% του ΑΕΠ (ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που ήταν 8%), έναντι 12,5% το 2008, λίγο προτού ξεσπάσει η κρίση. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη δραματική συρρίκνωση του ΑΕΠ εξαιτίας των υφεσιακών μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν, αλλά υποδηλώνει επίσης ότι, παρά τις αλλεπάλληλες περικοπές, η συνταξιοδοτική δαπάνη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού και των μαζικών συνταξιοδοτήσεων στις αρχές της κρίσης. Η δεύτερη υψηλότερη συνταξιοδοτική δαπάνη κατεγράφη στην Ιταλία και έφθανε το 2015 το 16,2% του ΑΕΠ και η τρίτη στη Γαλλία, όπου ανερχόταν στο 13,9%.
Στις τελευταίες θέσεις στις δαπάνες υγείας και για επιδόματα
Σε αντίθεση με τη συνταξιοδοτική δαπάνη, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ όσον αφορά στις δαπάνες για επιδόματα προς τους εργαζόμενους και στις δαπάνες υγείας:
– Η δαπάνη για επιδόματα έφθανε μόλις το 3,3% του ΑΕΠ το 2015, τοποθετώντας τη χώρα μας στην 27η θέση, και ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ ανερχόταν στο 4%.
– Οι δαπάνες υγείας περιορίζονταν στην Ελλάδα στο 4,8% του ΑΕΠ, έναντι μέσου όρου 5,7% στον ΟΟΣΑ, με αποτέλεσμα η χώρα μας να καταλαμβάνει την 24η θέση. Τις υψηλότερες δαπάνες υγείας εμφάνισε η Γαλλία (8,8%), ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (8,5%). Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στη Γαλλία αντιστοιχούσαν όμως στο 1,6% του ΑΕΠ, ενώ στις ΗΠΑ στο 6,8%.
Οι δαπάνες για όλες τις υπηρεσίες πρόνοιας, εξαιρουμένων των δαπανών υγείας, ήταν μόλις 0,2% στην Ελλάδα το 2015, έναντι μέσου όρου 2,3% στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Πρωταθλήτρια στις συνολικές δημόσιες κοινωνικές δαπάνες αναδεικνύεται, βάσει των στοιχείων του ΟΟΣΑ, η Γαλλία, που διέθετε το 2015 το 32% του εθνικού εισοδήματος για συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνικά επιδόματα κ.λπ. Τo ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μεγαλύτερο έναντι του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ, ο οποίος διαμορφώνεται στο 20,5%. Οι χαμηλότερες κοινωνικές δαπάνες καταγράφονται στο Μεξικό, που διαθέτει μόλις το 7,5% του ΑΕΠ για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Τη Γαλλία ακολουθούν στην πρώτη πεντάδα η Φινλανδία (30,4% του ΑΕΠ), το Βέλγιο (29,2%), η Δανία (29%) και η Ιταλία (28,5%). Επονται η Αυστρία (27,7%) στην έκτη θέση, η Σουηδία (26,3%) στην έβδομη και στην όγδοη θέση η Ελλάδα. Την ένατη θέση καταλαμβάνει η Γερμανία (24,9%) του ΑΕΠ και στη 10η θέση ισοβαθμούν η Νορβηγία και η Ισπανία (24,7%). Εάν συνυπολογιστούν οι ιδιωτικές δαπάνες, η Ελλάδα υποχωρεί κάτω από την πρώτη δεκάδα, μολονότι εξακολουθεί να ξεπερνά τον μέσο όρο. Εντυπωσιακή άνοδο από την 21η στην 2η θέση καταγράφουν σε αυτή την περίπτωση οι ΗΠΑ.
Πηγη:medispin.blogspot.com