ΟΟΣΑ: Μείωση δαπανών Υγείας στην Ελλάδα το 2017 – Χαμηλότερα και η συμμετοχή του κράτους

Η δημόσια χρηματοδότηση υποχώρησε πέρυσι στη χώρα μας, φτάνοντας στο 5,1% από 5,2% του ΑΕΠ.

Μείωση της δαπάνης για περίθαλψη των πολιτών σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) καταγράφει στην Ελλάδα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, η χώρα μας εμφανίζει το 2017 μείωση των συνολικών και των δημόσιων δαπανών για την Υγεία.

Η τάση είναι γενικότερη στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ, όπου το ΑΕΠ εμφανίζει αυξητική τάση, με τις δαπάνες Υγείας να είναι στα ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα.

Το 2016, τα χρήματα που διατέθηκαν ήταν μεσοσταθμικά αυξημένα κατά 3,4%, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2009. Η εκτίμηση του ΟΟΣΑ είναι πως η αύξηση συνεχίστηκε και το 2017, αλλά σε μικρότερη κλίμακα (2,5%).

Το μέσο ποσοστό δαπανών Υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ στις χώρες του Οργανισμού ήταν 8,9% το 2016 και παρέμεινε και πέρυσι στα ίδια ποσοστά.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στις ΗΠΑ (17,2%), στην Ελβετία (12,3%) και στη Γαλλία (11,5%) και τα χαμηλότερα στην Τουρκία (4,2%) και στο Μεξικό (5,4%).

Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, στα χρόνια της κρίσης υπήρξε στην Ελλάδα αισθητή μείωση των δαπανών Υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ και αύξηση των πληρωμών από τα ίδια τα νοικοκυριά.

Η τάση αυτή δεν δικαιώνει τις θέσεις που εκφράζει κατά καιρούς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας περί αύξησης των δαπανών.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση παρόμοιας επιχειρηματολογίας ήταν κατά την επίσκεψη της επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη χώρα μας.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, η συνολική δαπάνη για την Υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ έπεσε από το 9,5% (το 2009) στο 8,4% του ΑΕΠ το 2017.

Το 2015 και το 2016, υπήρξε μία αύξηση, από το 8% στο 8,2% το 2015 και στο 8,5% το 2016, η οποία όμως δεν συνεχίστηκε πέρυσι (8,4%).

Το κράτος ενίσχυσε με δημόσιους πόρους την Υγεία την περίοδο 2015 – 2016. Όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας, αλλά δεν συνέβη το ίδιο και πέρυσι, όταν η δημόσια χρηματοδότηση σημείωσε μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Αντίθετα, σταθερά αυξημένες είναι οι πληρωμές των νοικοκυριών για περίθαλψη των μελών τους: από το 3% που ήταν το 2009, έφτασαν πέρυσι στο 3,2% του ΑΕΠ.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr