Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού…Clawback έως το 2022 στο αναθεωρημένο Μνημόνιο

Κράτος και εταιρείες καλούνται να μοιραστούν τον κίνδυνο μίας κατάστασης, στην οποία υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το εάν το φάρμακο είναι αποτελεσματικό για τον ασθενή και το Ταμείο του.

Λίγα μέτρα για τον έλεγχο της ζήτησης και πολλά για περικοπές και επιβάρυνση ασθενών και παρόχων, περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο Μνημόνιο που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους δανειστές.

Στο Μνημόνιο, που παρατίθεται ολόκληρο πιο κάτω, αναφέρεται ρητά πως οι υπερβάσεις στους “κλειστούς” προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ θα καλύπτονται από τους ίδιους τους παρόχους έως το 2022, με τον αυτόματο μηχανισμό “clawback”.

Πρόκειται για ένα μέτρο που είχε έρθει στα πρώτα χρόνια των Μνημονίων, είχε συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές πως είναι άδικο, αλλά ουδέποτε έφυγε από την ατζέντα των κυβερνήσεων.

Αφορά τα διαγνωστικά κέντρα, τις ιδιωτικές κλινικές και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες (δύο φορές τον χρόνο) θα επιστρέφουν στον ΕΟΠΥΥ τα ποσά υπέρβασης της δαπάνης σε κάθε κωδικό.

Για παράδειγμα, εάν η δαπάνη για το Φάρμακο ανέλθει στα 2,5 δισ. ευρώ, με τον “κλειστό” προϋπολογισμό στο 1,9 δισεκατομμύριο, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα κληθούν να επιστρέψουν στον ΕΟΠΥΥ 600 εκατομμύρια ευρώ.

Η Πολιτεία ενδιαφέρεται μόνον για τις δαπάνες, λαμβάνοντας ελάχιστα μέτρα ελέγχου της ζήτησης υπηρεσιών και αγαθών Υγείας.

Για τον έλεγχο της ζήτησης προβλέπονται τα γνωστά (λίγο – πολύ) μέτρα, όπως οι συνταγογραφικές οδηγίες και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα στην πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή περίθαλψη.

Έλεγχοι

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Μνημόνιο, το υπουργείο Υγείας καλείται να ζητεί clawback από τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ κάθε έξι μήνες. Να πραγματοποιηθεί τακτικούς ελέγχους και να συλλέγει στοιχεία για τη ζήτηση υπηρεσιών Υγείας.

Καλείται, επίσης, να εισπράττει ή να συμψηφίζει το οφειλόμενο clawback, μέχρι την πλήρη εξόφλησή του από τους παρόχους.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ πρέπει να διαμορφώσει μία νομική διαδικασία για τον συμψηφισμό του clawback της περιόδου 2013 – 2015. Πρέπει, δε, να συμψηφίσει τις οφειλόμενες επιστροφές από το 2016.

ΑΕΠ

Ο “κλειστός” προϋπολογισμός του Οργανισμού θα αναθεωρείται με βάση τη διαμόρφωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Για παράδειγμα, η φαρμακευτική δαπάνη, που σήμερα είναι στο 1,9 δισ. ευρώ (1% του ΑΕΠ), θα αναμορφώνεται προς τα πάνω, εφόσον το ΑΕΠ της χώρας αυξηθεί.

Το clawback του 2017 (και του 2016 για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις) θα εισπράττεται ή θα συμψηφίζεται, σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Για τον έλεγχο της δαπάνης στις ιδιωτικές κλινικές, ο ΕΟΠΥΥ θα διενεργεί συστηματικούς ελέγχους σε μηνιαία βάση.

Φάρμακο

Η μείωση της δαπάνης στο φάρμακο θα γίνει με την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων στο 40% και μειώσεις στις τιμές.

Με τους δανειστές συμφωνήθηκε ο έλεγχος της δαπάνης με αναμόρφωση των ποσών αποζημίωσης των φαρμάκων και της συμμετοχής των ασφαλισμένων, προκειμένου να επιλέγονται τα πιο φθηνά σκευάσματα.

Συμφωνήθηκε, επίσης, η προώθηση κινήτρων προς τους φαρμακοποιούς, προκειμένου να προωθούν φάρμακα που κοστίζουν λιγότερο και είναι εξίσου αποδοτικά.

Συμφωνίες

Στο αναθεωρημένο Μνημόνιο γίνεται λόγος για συμφωνίες τύπου “risk agreement” με τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το “risk agreement” στοχεύει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ εταιρείας και Πολιτείας, με τις δύο πλευρές να μοιράζονται τον κίνδυνο μίας κατάστασης, στην οποία υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το εάν το φάρμακο είναι αποτελεσματικό για τον ασθενή και το Ταμείο του.

Παρόμοιες συμφωνίες κατανομής κινδύνου για τα φαρμακευτικά προϊόντα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επισημάνουν την υψηλή ποιότητα ενός φαρμάκου ή την οριακή του αποτελεσματικότητα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Πηγη:http://www.iatronet.gr