Ουραγός η Ελλάδα στην πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες

Ο Χ. Γεωργακόπουλος παρουσιάζει δεδομένα από 11 χώρες στο συνέδριο ΗΤΑ
Δραματικές είναι οι διαφορές στην πρόσβαση στις προηγμένες και καινοτόμες
θεραπείες μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε., με την Ελλάδα να είναι ουραγός, όπως επισημαίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που βασίζεται σε δεδομένα από 11 εθνικές φαρμακευτικές ενώσεις, μεταξύ των οποίων και ο ΣΦΕΕ, την οποία παρουσιάζει σήμερα στο συνέδριο ΗΤΑ ο Χρίστος Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Market Access του ΣΦΕΕ. Η μελέτη κάλυψε 18 φάρμακα: Abecma, Alofisel, Breyanzi, Carvykti, Ebvallo, Hemgenix, Holoclar, Imlygic, Kymriah, Libmeldy, Luxturna, Roctavian, Spherox, Strimvelis, Tecartus, Upstaza, Yescarta και Zolgensma. Η Ελλάδα είχε μακράν τη χαμηλότερη κάλυψη ATMP μεταξύ των 11 χωρών, με μόνο ένα προϊόν να έχει πλήρη πρόσβαση και ένα δεύτερο να έχει περιορισμένη πρόσβαση. Η καλύτερη επίδοση ήταν της Γερμανίας, με πλήρη πρόσβαση στα 16 από τα 18 φάρμακα. Ακολουθεί η Βρετανία με πλήρη πρόσβαση σε οκτώ φάρμακα και περιορισμένη πρόσβαση σε άλλα τρία και η Ολλανδία με πλήρη πρόσβαση σε οκτώ φάρμακα. Οι τελευταίες σε επιδόσεις χώρες, οι οποίες σημειωτέον έχουν μεγάλη απόσταση από τις επιδόσεις της Ελλάδας είναι η Ιταλία και η Ισπανία, με περιορισμένη πρόσβαση σε πέντε φάρμακα. Τα κύρια δεδομένα για τον αριθμό των κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών που είχαν πλήρη ή περιορισμένη πρόσβαση στις 31 Δεκεμβρίου 2023 δημοσίευσε η Ένωση Φαρμακευτικής Βιομηχανίας της Δανίας.

 

 

Πηγη:HealthDaily