Ο ακανόνιστος ύπνος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης

Tα νέα στοιχεία για την πιθανή αρνητική επίδραση της ώρας και διάρκειας του ακανόνιστου ύπνου στην υγεία της καρδιάς υπογραμμίζουν περαιτέρω τη σημασία του ρόλου που έχει ο συγχρονισμός του βιολογικού ρολογιού και η προτεραιοποίηση του επαρκούς ύπνου.

Έρευνα σε περισσότερες από 2 εκατομμύρια νύχτες ύπνου και την αρτηριακή πίεση έδειξε ότι ανωμαλίες στην ώρα και τη διάρκεια ύπνου συνδέονταν με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η μεγάλη ανωμαλία στη διάρκεια  ύπνου συνδεόταν με 9% έως 15% αυξημένο κίνδυνο iυπέρτασης. Επιπλέον, αύξηση 38 λεπτών στη μέση ανωμαλία ύπνου συνδεόταν με 11% αύξηση του κινδύνου και 31λεπτη αύξηση στην ανωμαλία χρόνου έναρξης ύπνου συνδεόταν με με 29% αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία που συλλέχτηκαν σε 9 μήνες από  12.300 ανθρώπους 18 έως 90 ετών.

Οι μετρήσεις καταγράφηκαν με συσκευή ύπνου κάτω από το στρώμα και φορητό πιεσόμετρο.

Εγιναν υπολογισμοί για την ηλικία, το φύλο, τον δείκτη μάζας σώματος και τον μέσο συνολικό χρόνο ύπνου για τη διερεύνηση πιθανών σχέσεων μεταξύ της κανονικότητας του ύπνου και της υπέρτασης.

Υπέρταση φάνηκε σε 2. 499 ανθρώπους.

Ο Danny Eckert, δήλωσε ότι τα νέα στοιχεία για την πιθανή αρνητική επίδραση της ώρας και διάρκειας του ακανόνιστου ύπνου στην υγεία της καρδιάς υπογραμμίζουν περαιτέρω τη σημασία του ρόλου που έχει ο συγχρονισμός του βιολογικού ρολογιού και η προτεραιοποίηση του επαρκούς ύπνου για τη βέλτιστη υγεία και ευεξία.

 

 

Πηγη: https://www.iatronet.gr/