Ο κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ της ΕΚΑΠΥ

Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας.

Πρόσφατα η Αριστοτέλους ανήρτησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση οκτώ θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΠΥ, του φορέα που θα τεθεί επικεφαλής του νέου συστήματος κεντρικοποιημένων προμηθειών στο ΕΣΥ. Οι θέσεις του ΔΣ είναι, σύμφωνα με την ΥΑ του Κανονισμού, εννέα.

Τώρα ήρθε η σειρά του κανονισμού, ο οποίος καθορίζει τις αναγκαίες διαδικασίες “που θα συμβάλουν στην ορθή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καλείται να στηρίξει στο μέγιστο βαθμό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΚΑΠΥ”.

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΣ ΕΚΑΠΥ

 

Πηγη:https://virus.com.gr