Ο νόμος για τις Ιδιωτικές Κλινικές, τον ΕΟΔΥ και λοιπές ρυθμίσεις, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή και θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ

ΝΟΜΟΣ

Πηγη:https://www.ygeianet.gr/