Ο Ξανθός προανήγγειλε το νέο ΚΕΕΛΠΝΟ

Την κατάθεση νομοσχεδίου για τη θεσμική αναδιοργάνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ, εντός του επόμενου μήνα, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός. Στο πλαίσιο της συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του αντιπροέδρου της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Ξανθός τόνισε ότι θα γίνει σοβαρή προσπάθεια εξυγίανσης του Κέντρου και θα αλλάξει και το όνομά του έτσι ώστε να σηματοδοτηθεί η νέα πορεία και η αποκοπή του από το «παρελθόν αναξιοπιστίας και φαυλότητας σε επίπεδο διοίκησης».

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι αναφέρεται στο επίπεδο της διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ και επουδενί σε κείνο της επιστημονικής εργασίας, το οποίο -όπως είπε- αφορά σε ένα σπουδαίο έργο προστασίας της δημόσιας υγείας. «Οι έντιμοι υπάλληλοι και επιστήμονες του Κέντρου θέλουν την εξυγίανση και θα προχωρήσει με κάθε τρόπο» κατέληξε τονίζοντας πως «είναι ζήτημα τιμής και αξιοπρέπειας».

Το έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ αφορά το ευρύ πλαίσιο λειτουργιών της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

  1. η πρόληψη και ο έλεγχος των νοσημάτων, η προστασία και η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού της χώρας, και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, σε σχέση με λοιμώδη νοσήματα, χρόνια μη λοιμώδη νοσήματα, ατυχήματα, περιβαλλοντική υγεία, αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας,
  2. η παρακολούθηση και εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού της χώρας και των βιολογικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων που την προσδιορίζουν,
  3. ο σχεδιασμός, συντονισμός και συμβολή σε παρεμβάσεις πρόληψης και ελέγχου νοσημάτων, και δημόσιας υγείας εν γένει, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν έχει αρμοδιότητες κανονιστικές ή επιβολής κυρώσεων,
  4. ο σχεδιασμός, συντονισμός και συμβολή στην οργάνωση της εργαστηριακής υποστήριξης της δημόσιας υγείας,
  5. η αντιμετώπιση αναδυόμενων νοσημάτων και έκτακτων καταστάσεων ή κινδύνων για την υγεία του πληθυσμού της χώρας,
  6. η διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία στα θέματα υγείας, περιλαμβανομένου του τομέα της αγροτικής και κτηνοτροφικής πολιτικής –στην κατεύθυνση του “one health”–, του περιβάλλοντος, της παιδείας, της πολιτικής υγείας για πρόσφυγες/μετανάστες, της αντιμετώπισης νομικών ζητημάτων που αφορούν την δημόσια υγεία κ.ά.,
  7. η συστηματική συνεργασία με άλλους φορείς, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, φορείς αυτοδιοίκησης (σε επίπεδο περιφερειών, περιφερειακών ενοτήτων και δήμων), επιστημονικές εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.
  8. η συστηματική διεθνής συνεργασία με φορείς επιδημιολογικής επιτήρησης, πρόληψης, προαγωγής υγείας και δημόσιας υγείας,
  9. η συμβολή στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και άλλων ειδικών στα αντικείμενα της αρμοδιότητας του ΚΕΕΛΠΝΟ καθώς και η συμβολή στην έρευνα με κριτήριο τις προτεραιότητες υγείας του πληθυσμού,
  10. η συμβολή στην αποκέντρωση της δημόσιας υγείας, η ανάπτυξη περιφερειακών μονάδων επιδημιολογικής επιτήρησης, εκτίμησης του επιδημιολογικού προφίλ και οργάνωσης παρεμβάσεων πρόληψης/ελέγχου νοσημάτων και προαγωγής υγείας

Πηγη:http://www.healthweb.gr/