Ο προϋπολογισμός του υπουργείου Υγείας, στο «μικροσκόπιο» του οικονομικού επιτελείου

Το οικονομικά του υπουργείου Υγείας θα ελέγχονται εξονυχιστικά.

Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, με οδηγίες προς όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019.

Στην εγκύκλιο περιγράφεται η διαδικασία σύνταξης «Μνημονίων Συνεργασίας» μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των υπόλοιπων υπουργείων, καθένα από τα οποία θα πρέπει να δεσμευθεί για τη λήψη διορθωτικών μέτρων στην περίπτωση, κατά την οποία «διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους».

Ιδιαίτερο βάρος προβλέπεται να δοθεί στις δαπάνες του υπουργείου Υγείας το οποίο (μαζί με τα υπουργεία  Πολιτισμού – Αθλητισμού και Υποδομών), θα πρέπει επιπρόσθετα να αποστέλλει και ειδικότερα στοιχεία τα οποία είχαν συμφωνηθεί το 2018, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος επισκόπησης δαπανών. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν διάφορους δείκτες, τεκμηρίωση υλοποίησης χρονοδιαγράμματος δράσεων κλπ.

Για τα υπουργεία αυτά η επίτευξη των εξοικονομήσεων θα παρακολουθείται με βάση τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες και τους στόχους, όπως έχουν τεθεί και συμφωνηθεί, τα οποία και θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στις βασικές υποχρεώσεις των φορέων, περιλαμβάνονται «ο έλεγχος της πορείας των πιστώσεων, η συνεχής παρακολούθηση των διαθεσίμων πιστώσεων και των υποχρεώσεων, η μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εξόφληση των τιμολογίων εντός των προθεσμιών που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις».

Σχετικά με το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, η απόφαση ορίζει ότι «ολοκληρώθηκε στις 31 -12-2018» και «τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2019».

Στον προϋπολογισμό του 2019, το ταμειακό ισοζύγιο των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εμφανίζεται «μείον» κατά 600 εκατομμύρια ευρώ, αφού τα έσοδα προβλέπονται 2,75 δισεκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα πάνω από 3,3 δις.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας υποστηρίζει πως δεν υπάρχουν περικοπές στις δαπάνες Υγείας, ενώ οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ υποστηρίζουν πως για άλλη μια φορά το κονδύλι είναι λειψό.

Πηγη:https://www.onmed.gr/