Ο ρόλος της καινοτομίας στην ασφαλιστική βιομηχανία

Στην υγεία και στους υπόλοιπους κλάδους ασφάλισης, η εισαγωγή της ασφαλιστικής καινοτομίας θα ωφελήσει τον Έλληνα, είπε , μεταξύ άλλων ο Κάρολος Σαΐας διευθύνων σύμβουλος της Interasco ΑΕΓΑ, προσκεκλημένου από τους καθηγητές E. Soderquist και Ε. Αλεξανδράκη στο πλαίσιο του κύκλου ανοιχτών εκδηλώσεων C-Suite Series του International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Tον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η καινοτομία στην ασφαλιστική βιομηχανία και την σύμπραξη δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης στον τομέα της υγείας ανέδειξε η παρουσίαση του κ. Κάρολου Σαΐα, Διευθύνοντα Συμβούλου της Interasco ΑΕΓΑ, ως προσκεκλημένου στον κύκλο ομιλιών C-Suite Series του International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

H εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προλόγισε ο Διευθυντής του Προγράμματος MBA International, καθ. κ. Klas Eric Soderquist τονίζοντας τη σημασία που έχουν τέτοιες συζητήσεις με στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας, όπου συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, όπως επίσης και άλλοι φορείς του τομέα της υγείας και εκπρόσωποι του ασφαλιστικού τύπου.

Την συζήτηση συντόνισε ο καθηγητής για τη Στρατηγική Αναδιάρθρωση του Τομέα Υγείας στο MBA International, Δρ. Ε. Αλεξανδράκης. Στην τοποθέτηση του ο κ. Κάρολος Σαΐας υπογράμμισε την ανάγκη διαφοροποίησης της ασφαλιστικής βιομηχανίας μέσω καινοτόμων ιδεών. Επισήμανε την συνεισφορά του ασφαλιστικού κλάδου στο Ελληνικό ΑΕΠ σε ποσοστό μόλις 2,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέρχεται σε 7,5% και την σταδιακή βελτίωση του ασφαλιστικού κύκλου εργασιών από το 2016 έως σήμερα μετά από μία περίοδο έντονης ύφεσης για την Ελληνική οικονομία κατά το διάστημα 2009-2015. Τόνισε τις νέες δομές και τάσεις που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και διαταράσσουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα όπως η Uber, η Airbnb, η Amazon και τα αυτοκίνητα αυτό-οδήγησης. Οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν εξατομικευμένες υπηρεσίες και καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον επίκαιρο όρο InsurTech, τις βασικές υποκατηγορίες του (Big Data, Blockchain, Internet of Things και Artificial Intelligence) και ανέλυσε μέσω ενδεικτικών παραδειγμάτων τις τάσεις και την ψηφιακή πραγματικότητα της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην εμπειρία της Interasco στις διαδικασίες της οποίας υιοθετείται αυτή η σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, έχοντας δημιουργήσει το portal των συνεργατών, το portalτων πελατών καιτο ψηφιακό πρόγραμμα επιβράβευσης «Ευχαριστώ», τα οποία αποτελούν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία. Βασική επιδίωξη είναι η προσφορά προστιθέμενης αξίας και εξατομικευμένων υπηρεσιών στον πελάτη και η υποστήριξη του δικτύου των συνεργατών της. Στη συνέχεια ο κ. Σαΐας ανέλυσε τα οφέλη και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τους Έλληνες πολίτες, την Ελληνική Οικονομία και την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά από την σύμπραξη του δημόσιου συστήματος υγείας με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Η σύμπραξη αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί σε πολλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης δομών πρόληψης και περίθαλψης. Με αυτό τον τρόπο, η δημόσια υγεία θα μπορούσε να ωφεληθεί από την ασφαλιστική καινοτομία με άμεσα τα οφέλη για τον πολίτη. Σε πολλές χώρε της Ε.Ε., η σύμπραξη αυτή έχει επιτευχθεί μέσω του συμπληρωματικού και σε κάποιες περιπτώσεις του επιπρόσθετου ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στην κάλυψη αναγκών του δημόσιου συστήματος υγείας.

Ο κ. Σαΐας επισήμανε ότι «Οι δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη καινοτομιών και για την βελτίωση του συστήματος υγείας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, κράτος και ιδιώτες, δεν πρέπει να προσεγγίζονται ως κόστη αλλά ως επενδύσεις». Με αυτή την προσέγγιση ως γνώμονα μπορεί να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας για το πολίτη. Η παρουσίαση έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση των παρευρισκόμενων όπου ο Δρ. Αλεξανδράκης υπογράμμισε την ανάγκη διεύρυνσης της ασφάλισης στην υγεία, με δεδομένο ότι πάνω από 5 δις, από μία συνολικά καταγεγραμμένη δαπάνη σχεδόν 15 δις για την υγεία πληρώνεται απευθείας από τους πολίτες στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού θα μπορούσε να μην επιβαρύνει τον πολίτη αλλά να καλύπτεται από ασφαλιστικά προγράμματα, που σήμερα καλύπτουν μόνο το 1/10 περίπου αυτού του ποσού. Κλείνοντας, ο Δρ. Αλεξανδράκης, ανέφερε τη σημασία που έχει για την πολιτική υγείας η αλλαγή της θεώρησης της δαπάνης υγείας ως επένδυση για καλύτερη ζωή, αναφέροντας ότι ο ιδιωτικός κλάδος υγείας, συμπράττοντας με το κράτος στην Γερμανία, για κάθε ΕΥΡΩ δαπάνης προσφέρει € 2,10 επιπλέον μεικτή προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της χώρας και για κάθε μία θέση απασχόλησης στην ιδιωτική ασφάλιση δημιουργούνται άλλες 5 περίπου θέσεις απασχόλησης στην ευρύτερη οικονομία.

Ο κ. Σαΐας ανακεφαλαίωσε επισημαίνοντας την αισιοδοξία του για την προοπτική της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και την επιτακτική ανάγκη για ύπαρξη συμπράξεων με το κράτος προς όφελος των πολιτών.

Στη διαδικασία αυτή υπογράμμισε ότι θα συμβάλουν φορολογικά και άλλα κίνητρα που θα επιτρέψουν την επιτάχυνση και την περαιτέρω αξιοποίηση των καινοτομιών που φέρνει ο ασφαλιστικός κλάδος. Τόνισε μάλιστα ότι, τόσο στην υγεία όσο και στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης, η εισαγωγή της ασφαλιστικής καινοτομίας θα ωφελήσει τον Έλληνα καταναλωτή μέσω εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών και αποτελεσματικότερης τιμολόγησης

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr/