Ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών στην ανάπτυξη νέων θεραπειών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) αναλύει το ρόλο των ρυθμιστικών οργανισμών στην αξιολόγηση του οφέλους μιας νέας θεραπείας και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεται από τη συζήτηση για την τιμολόγηση των φαρμάκων.
Σύμφωνα με τον EMA, οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν ειδική αιτιολογία σχετικά με το πρόσθετο όφελος ενός φαρμάκου σε σύγκριση με άλλες θεραπείες κατά τη στιγμή της έγκρισής του. Αυτός ο συλλογισμός μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας, τους πληρωτές, τους κλινικούς ιατρούς και τους ασθενείς να καταλάβουν τι καθιστά ένα νέο φάρμακο μια «καλύτερη» θεραπεία και όχι μόνο μια «νέα» θεραπεία.
Το άρθρο, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Nature Reviews Drug Discovery, εξετάζει διάφορες προτάσεις σχετικά με το ρόλο των ρυθμιστικών αρχών στην ανάπτυξη νέων θεραπειών. Μία τέτοια πρόταση υποδηλώνει ότι μόνο τα νέα φάρμακα που έχουν αποδείξει πρόσθετο όφελος πρέπει να εγκρίνονται από τις ρυθμιστικές αρχές. Μια άλλη πρόταση υποδηλώνει ότι πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική σύγκριση των νέων θεραπειών με άλλες διαθέσιμες θεραπείες.

Οι συντάκτες λένε, ωστόσο, ότι ο περιορισμός της ευελιξίας των ρυθμιστικών αρχών μπορεί να μην “παράγει καλά αποτελέσματα για τους ασθενείς και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης” και ότι τα στοιχεία από το σχεδιασμό είναι η καλύτερη προσέγγιση. Ο EMA τόνισε ότι η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με τα σχέδια κλινικών δοκιμών είναι καλύτερο να γίνεται επί τη βάση ενός “ολόκληρου φάσματος των διαθέσιμων μεθοδολογιών”
Πηγη:https://www.healthweb.gr