Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ

Τα «εργαλεία» που θα επιτρέψουν στον ΕΟΠΥΥ σταδιακά να εκσυγχρονίσει και na ψηφιοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες του παρουσιάστηκαν την περασμένη Παρασκευή σε παρόχους.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τόσο τις νέες διαδικασίες εκκαθάρισης, όσο και την έγκριση των νοσηλειών σε ιδιωτικές κλινικές σε πραγματικό χρόνο, τις άυλες υποβολές, τον ασφαλιστικό φάκελο ασθενούς, ακόμη και με την καταχώρηση βαθμολογίας υπηρεσιών, αλλά και τις ηλεκτρονικές υποβολές, ενώ αλλάζει και το site του ΕΟΠΥΥ, όπως αναφέρει και η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ).

Σε ισχύ τέθηκε από 1η Ιουλίου ο νέος Οδηγός Εκκαθάρισης, ο οποίος με την παρούσα του μορφή θα ισχύει για νοσηλείες, διαγνωστικά, αιμοκαθάρσεις και κέντρα αποκατάστασης έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Από 1η Οκτωβρίου ο Οδηγός θα ισχύσει για κάθε παροχή που προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας.

Η διαδικασία real time έγκρισης των νοσηλειών έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή και με την πρόσληψη 180 ιατρών που θα στελεχώσουν το τμήμα του ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, ώστε να λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, θα επεκταθεί σε όλες τις κλινικές. Η διαδικασία προβλέπει πως η χρέωση του ΚΕΝ θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται με την έξοδο του ασθενούς (ή αμέσως μετά). Σε περίπτωση διαφωνίας επί των υποβολών, είτε από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ είτε από την πλευρά των παρόχων, η λύση για την έγκριση θα δίνεται μέσα από το call center. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα έρχονται σε επικοινωνία θεράποντας ιατρός και ελεγκτής ιατρός, μέσω email ή ακόμη και skype. Μετά τον έλεγχο σε πρώτο βαθμό θα γίνονται οι όποιες διορθώσεις και θα ακολουθεί δευτεροβάθμιος έλεγχος που θα έιναι και τελικός.

Με την εφαρμογή του real time ελέγχου θα ξεκινήσουν και οι άυλες υποβολές, οι οποίες θα ξεκινούν με τη γνωμάτευση στο eDAPY από τον γιατρό, θα ακολουθεί η έγκριση σε πραγματικό χρόνο από τον ελεγκτή και η εκτέλεση της πράξης από τον πάροχο. Επόμενο βήμα θα είναι η υποβολή της δαπάνης στο eDAPY από τον πάροχο, η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της. Κλειδί σε αυτή τη διαδικασία θα αποτελέσουν οι ηλεκτρονικές υπογραφές, για τις οποίες οι πάροχοι θα πρέπει να προμηθευτούν ειδικά tablet, στα πρότυπα εκείνων που έχουν οι τράπεζες. Στα εν λόγω tablet θα υπογράφουν μόνο ασφαλισμένοι και γιατροί και σύμφωνα με την ενημέρωση των παρόχων από τον ΕΟΠΥΥ, κατά την πρώτη επαφή με το σύστημα, κάθε ένας θα πρέπει να υπογράφει 6 διαδοχικές φορές για την ακριβέστερη ψηφιακή καταχώρηση της υπογραφής τους. Κατ΄ επέκταση η επιβεβαίωση της υπογραφής θα είναι απαραίτητη συνθήκη για την επιβεβαίωση της πράξης στο μέλλον. Με αυτή τη λογική, αν οι 6 διαδοχικές προσπάθειες δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, τότε θα χτυπάει «συναγερμός» στον ΕΟΠΥΥ, που θα ενεργοποιεί τον ελεγκτικό μηχανισμό, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα τρίτων που επιχειρούν να πλαστογραφήσουν υπογραφές.

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ έχει ήδη ανέβει ο ασφαλιστικός φάκελος ασθενούς, που περιλαμβάνει το ασφαλιστικό ιστορικό, με όλες τις νοσηλείες, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα και ιατρικές επισκέψεις της τελευταίας 4ετίας. Η πρόσβαση θα γίνεται  με τους κωδικούς του Taxis. Ο δικαιούχος περίθαλψης μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στις δαπάνες που τον αφορούν, με τον ΕΟΠΥΥ να έχει έτοιμο προς εφαρμογή σύστημα ηλεκτρονικής ειδοποίησης με SMS ή email του δικαιούχου κατά την πραγματοποίηση της δαπάνης, δηλαδή την εκτέλεση συνταγής ή παραπεμπτικού, που καλύπτει ο Οργανισμός. Έως τότε, βέβαια, αν ο ασθενής διαφωνεί με μια εξέταση ή νοσηλεία ή εν γένει πράξη, θα έχει τη δυνατότητα να την απορρίψει, πατώντας το πλήκτρο ΑΡΝΗΣΗ. Έτσι, θα μπλοκάρεται η πληρωμή του παρόχου, στάδιο που προσπερνάτε αν ο ασθενής έχει ήδη υπογράψει ηλεκτρονικά στο tablet. Μάλιστα, η εν λόγω ψηφιακή υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους από την παροχή υπηρεσιών και να τη βαθμολογεί!

Μεταξύ άλλων, σε λίγες ημέρες ο ΕΟΠΥΥ αποκτά νέο site. Το νέο «ηλεκτρονικό» σπίτι του Οργανισμού θα είναι «στον αέρα» στις 11 Ιουλίου και σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι εντελώς διαφορετικό από σημερινό, πιο φιλικό στο χρήστη, είτε αυτός είναι ασφαλισμένος είτε είναι πάροχος υγείας.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να «ανέβει» το νέο e-DAPYτο οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει  e-DAPY Ανοικτής, e-admission (αναγγελία εισιτηρίου – εξιτηρίου νοσηλείας) και e-DAPY Haemo, μια εξειδικευμένη εφαρμογή για την αιμοκάθαρσης.

Ακόμη από Δευτέρα 9 Ιουλίου οι ενστάσεις για τον έλεγχο των δαπανών θα είναι ηλεκτρονικός με την αρχή να γίνεται από τις δαπάνες Απριλίου, ενώ την ίδια μέρα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα αναζητούνται από τον ΕΟΠΥΥ και θα παρακρατούνται τυχόν ποσά που οφείλονται.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το μητρώο αποζημιούμενων ειδών, όλα τα barcodes θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του ΕΟΠΥΥ, για να καταστούν ενεργά, ενώ σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική υπηρεσία αποζημίωσης αιμοκαθαρόμενων, όλα τα επιδόματα, οδοιπορικά κ.α. θα ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά και με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών.

 

Πηγη:https://virus.com.gr