Πάνος Καναβός: Ανησυχία για τη δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων κοστολόγησης- κόστους από το ευρωπαϊκό στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο

Στο πλαίσιο του συνεδρίου “HTA CONFERENCE: TOWARDS AN INTEGRATED HTA FRAMEWORK” που διεξάγεται σήμερα στην Αθήνα τοποθετήθηκαν ο αναπληρωτής καθηγητής του LSE, Πάνος Καναβός καιο Δημήτριος Κούβελας, καθηγητής και διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής καθηγητής και αναπληρωτής διευθυντής, LSE Health, London School of Economics «υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς των στοιχείων κοστολόγησης και κόστους από το ευρωπαϊκό στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο». Ο δρ Καναβός,  σε αποκλειστική συνέντευξή του σχολίασε τις διατάξεις του νόμου για τη σύνθεση του νέου οργανισμού HTA, τα θετικά στοιχεία της ελληνικής πρωτοβουλίας, αλλά και τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο οργανισμός αυτός, στην προσπάθειά του να θέσει κριτήρια και διαδικασίες για την αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας.

Ο κ. Καναβός επεσήμανε ότι τα 11 μέλη της επιτροπής και οι 10 εμπειρογνώμονες της γραμματείας θα πρέπει να είναι πλήρους και όχι μερικής απασχόλησης, λόγω του τεράστιου όγκου του έργου που έχουν να φέρουν εις πέρας.

Επέμεινε στην ανάγκη ενός «οδικού χάρτη» για την επιτροπή αξιολόγησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη τα κατάλληλα κριτήρια, τόσο κατά την αξιολόγηση όσο και κατά την εκτίμηση. Έτσι η απόφαση κάλυψης ενός φαρμάκου θα λαμβάνει υπόψη της τα επιστημονικά κριτήρια, την κοινωνική αξία, τις επιλογές που κάνουμε ως κοινωνία, ως χώρα, τον πληθυσμό μας, τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, καθώς και τη βαρύτητα κάθε νόσου.

Ο κ. Καναβός εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς των στοιχείων κοστολόγησης και κόστους από το ευρωπαϊκό στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.

Αυτό μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα προβληματικό για την κοστολόγηση. Αναλύοντας τη σχέση μεταξύ του οργανισμού HTA και της επιτροπής διαπραγμάτευσης, ο κ. Καναβός τόνισε ότι το αποτέλεσμα της επιτροπής HTA θα πρέπει να ενταχθεί στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία HTA προσπαθεί να εντοπίσει το φάσμα των αβεβαιοτήτων και στη συνέχεια το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να τροφοδοτηθεί στη διαπραγμάτευση, ώστε να μπορούμε να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση.

Ωστόσο, συχνά δεν αρκούν τα κλινικά αποδεικτικά στοιχεία: Για παράδειγμα, τα λεγόμενα «real world evidence» προστίθενται στα κλινικά στοιχεία που υπέβαλαν οι κατασκευαστές στο πλαίσιο της διαδικασίας HTA. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το εξετάσουμε, καθώς ενδέχεται να έχουμε κενό στη νομοθετική διαδικασία, εκεί όπου δεν υπάρχουν πραγματικά μητρώα. Θα πρέπει συνεπώς να εξετάσουμε τα RWE και ίσως να τα συμπεριλάβουμε σε κάποιο βαθμό στη διαδικασία του HTA, αλλά και στην επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Δημήτρης Κούβελας

 

Ο δρ Δημήτριος Κούβελας, καθηγητής και διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ είπε με τη σειρά του ότι η “απουσία πολιτικής βούλησης, έλλειψη κριτηρίων και άγνοια χαρακτήριζαν επί χρόνια την διαδικασία τιμολόγησης στην Ελλάδα». Συγκεκριμένα, στην ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων που να αφορούν στην αποζημίωση και τιμολόγηση, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατάρτισης Θετικού Καταλόγου Φαρμάκων, καθηγητής Φαρμακολογίας Δημήτρης Κούβελας.

Έκανε λόγο για τα προβλήματα που υπήρχαν στη χρήση επιδημιολογικών δεδομένων, καθώς διαπιστώνεται σταθερά η απουσία αυτών, όπως και η απουσία πολιτικής βούλησης και διοικητικής υποστήριξης για τη δημιουργία μητρώων ασθενών.

Ωστόσο τόνισε ότι η απουσία μητρώων δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο, καθώς και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. δεν υφίστανται αυτά, παρά μόνο αποσπασματικά. Υποστήριξε δε, πως τα μητρώα ασθενών δεν αποτελούν απλή καταγραφή δεδομένων, αλλά ένα είδος έρευνας.

Ο κ. Κούβελας επεσήμανε ότι η επιτροπή θετικής λίστας δεν μπορούσε να επιτελέσει το έργο της, λόγω πολλών αγκυλώσεων, έλλειψης γνώσης για τις διαδικασίες και υιοθέτησης αυθαίρετων κανόνων για την τιμολόγηση, όπως της προσήλωσης στις διαδικασίες του ΕΜΑ και του FDA. Όπως ανέφερε, η νέα νομοθεσία και η διαδικασία σε πρώτη φάση της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, επιδιώκει να άρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, θέτοντας επιστημονικά κριτήρια που σχετίζονται με την ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, την προστιθέμενη θεραπευτική αξία, τα κλινικά δεδομένα, καθώς και την επίπτωση στον προϋπολογισμό.

Περιγράφοντας τη διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, επεσήμανε την επιλογή των έντεκα τακτικών μελών με αποδεδειγμένη επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία σε τομείς όπως η φαρμακολογία, η κλινική φαρμακολογία, η φαρμακοεπιδημιολογία, η αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, η φαρμακοοικονομία και κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου παθήσεων. Επίσης, θα διαθέτει δέκα Γραμματείς, που διαθέτουν σχετική επιστημονική εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία.

Πηγη:http://www.iatropedia.gr