Πάνος Καναβός : Επιβεβλημένη η συνεργασία μεταξύ χωρών, Οργανισμών ΗΤΑ και συστημάτων Υγείας.

Για να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προσκλήσεις που έρχονται με την εισαγωγή νέων καινοτόμων φαρμάκων

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Υγείας και Αναπληρωτής Διευθυντής LSE Health, London School of Economics Πάνος Καναβός και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου ΗΤΑ τόνισε ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που προαναγγέλλει μεγάλες εξελίξεις στο ΗΤΑ, ενώ οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι Οργανισμοί ΗΤΑ κυρίως λόγω των καινούργιων προϊόντων που έρχονται στην αγορά τα επόμενα χρόνια είναι τεράστιες. Ξεκίνησε αναλύοντας στοιχεία μιας εκ των 10 θεματικών που σχετίζεται με τη δημιουργία Value Framework (για να μπορούμε να αξιολογούμε βάσει validated κριτηρίων τις τεχνολογίες υγείας) του Impact HTA, ενός προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Horizon 2020 με συμμετοχή 11 πανεπιστημίων, 3 οργανισμών ΗΤΑ και ενός δικτύου νοσοκομείων και στο οποίο συμμετέχουν 55 ερευνητές από 8 χώρες. Τα συγκριτικά στοιχεία προέρχονται από 8 χώρες και αφορούν 1415 φάρμακα και παρέχουν εικόνα για τις γενικότερες τάσεις και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους από τους Οργανισμούς ΗΤΑ 8 χωρών (Αγγλία, Σκωτία, Γαλλία, Γερμανία, Καναδάς, Αυστραλία, Σουηδία και Κεμπέκ).

Αναφορικά με τις προκλήσεις σημείωσε ότι αν γύρω στο 80% όλων των σκευασμάτων καταφέρνουν να πάρουν θετική γνωμοδότηση από τους Οργανισμούς ΗΤΑ αυτό γίνεται με καθυστέρηση που οφείλεται στην ποιότητα των δεδομένων/αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλονται με την απόρριψη ενός σημαντικού αριθμού φαρμάκων κυρίων λόγω της μετριότητας του κλινικού αποτελέσματος ή και του κακού πολλές φορές κλινικού αποτελέσματος και με κλινικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, οι οποίοι στοχεύουν να αυξάνουν την αποδοτικότητα του συστήματος και να μειώνουν τα κόστη στους προϋπολογισμούς υγείας. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν περιμένει βελτίωση στο άμεσο μέλλον στον τομέα αυτό. Έρχονται πολλά νέα προϊόντα που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα κληθούν οι Οργανισμοί ΗΤΑ να ανταποκριθούν στην Αξιολόγηση. Έδωσε το παράδειγμα 5 καινούργιων φαρμάκων (Clybera, Strimvelis, Kymriah, Luxturna, Zolgensma) τα οποία βασίζονται σε μικρές κλινικές δοκιμές και έχουν εξωπραγματικές τιμές. Χαρακτηριστικό πρόβλημα όλων αυτών είναι η αβεβαιότητα σε σχέση με το κλινικό αποτέλεσμα. Συμπερασματικά, μετά από 15 χρόνια η ατζέντα έχει αλλάξει εντελώς και μας αναγκάζει να εξετάσουμε μεθοδολογικές προκλήσεις όπως για παράδειγμα πως αξιολογούνται δεδομένα από single armed trials, πως αξιολογούνται δεδομένα σε combination therapies, πως φθάνουμε στην τιμολόγηση με βάση διαφορετικές ενδείξεις, πως αξιολογούμε τις γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες. Είναι μια ατζέντα γεμάτη προκλήσεις, η οποία εμπλουτίζεται συνέχεια με καινούργια θέματα όπως πχ τα θέματα των digital health apps.

Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις είναι επιβεβλημένο να υπάρχει συνεργασία μεταξύ χωρών, μεταξύ των Οργανισμών ΗΤΑ αλλά και μεταξύ των Συστημάτων Υγείας για να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις από πλευράς χρηματοδότησης.

 

 

Πηγη:HealthDaily