Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΟΠΥΥ και νοσοκομείων τον Μάρτιο – Αναλυτικός πίνακας

Η συμμετοχή της Υγείας στις ανεξόφλητες υποχρεώσεις της Πολιτείας ανέρχεται στο 37%, έναντι 39% τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οριακά πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ διαμορφώθηκαν τον περασμένο Μάρτιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του τομέα της Υγείας.

Δημόσια νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ όφειλαν συνολικά 1,014 δισ. ευρώ: 529 εκατομμύρια τα νοσηλευτικά ιδρύματα και 485 ο ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για μικτά ποσά, στα οποία υφίσταται απαίτηση για υποχρεωτική έκπτωση (rebate) και επιστροφή υπερβάσεων (clawback).

Η συμμετοχή της Υγείας στις ανεξόφλητες υποχρεώσεις της Πολιτείας ανέρχεται στο 37%, έναντι 39% τον περασμένο Φεβρουάριο. Ως ποσοστό και σε απόλυτες τιμές είναι, ωστόσο, αυξημένη σε σχέση με το τέλος του 2017 (36%).

Το θετικό είναι πως οι οφειλές νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ έχουν σημειώσει αισθητή μείωση σε σχέση με το τέλος του 2016, όταν κάλυπταν σχεδόν το μισό (46,7%) των συνολικών ληξιπρόθεσμων του Κράτους.

Σε αυτό συνέτειναν οι πιέσεις των “θεσμών” και η εφαρμογή προγράμματος εκκαθάρισης, που ισχύει από τον Ιούλιο του 2016.

Όπως αναφέρεται στο τελευταίο δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.

Βουλή

Στο θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών εστιάζει και η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 95 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, τον Μάρτιο οι ληξιπρόθεσμες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 185 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 2,734 δισ. ευρώ.

Το γεγονός – σχολιάζουν – ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ακόμα και σε περιόδους που η ρευστότητα έχει βελτιωθεί, δείχνει πως υπάρχουν και διαρθρωτικά προβλήματα που καθυστερούν τις διαδικασίες πληρωμών.

Προσωπικό

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η κακή ποιότητα οργάνωσης, χρονοβόρες διαδικασίες και ελλιπής στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων από ειδικευμένο προσωπικό.

Από το Γραφείο Προϋπολογισμού κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικά τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο σε επιλεγμένους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με σκοπό τον εντοπισμό των δομικών αδυναμιών του συστήματος και την υποβολή συγκεκριμένων συστάσεων για την υπέρβασή τους.

Ο έλεγχος αυτός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η εφαρμογή των συστάσεων που θα προκύψουν τόσο στο επίπεδο των επιμέρους φορέων, όσο και σε κεντρικό επίπεδο, αναμένεται να συνδράμει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των κύριων αδυναμιών του συστήματος στο άμεσο μέλλον.

Αδυναμία

Η συσσώρευση απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούσε μία χρόνια αδυναμία του εγχώριου συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης. Επιδεινώθηκε σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα της επίδρασης της δημοσιονομικής κρίσης στη ρευστότητα του Κράτους και των φορέων.

Το πρώτο πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2013 – 2014, μέσω ειδικής χρηματοδότησης περίπου 8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και οδήγησε σε σημαντική μείωση των ληξιπρόθεσμων σε όλους τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Η επανεμφάνιση των προβλημάτων ρευστότητας το 2015, οδήγησε σε νέα συσσώρευση ληξιπρόθεσμων και κατέστησε επιτακτική την ανάγκη εφαρμογής ενός δεύτερου προγράμματος εκκαθάρισης, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 μέσω ειδικής χρηματοδότησης από τον ESM και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr/