Πάνω από 2500 συνέδρια στο μικροσκόπιο του ΣΦΕΕ την τριετία 2015-17

Ο “Big Brother” του συνδέσμου διαπιστώνει ότι στα 7 από τα 10 συνέδρια παρευρίσκονται λιγότεροι από όσους έχουν προϋπολογιστεί ότι θα παραβρεθούν.

Σε ριζική αναμόρφωση αναμένεται να τεθεί από την αρχή του 2019 το τοπίο των συνεδρίων των επιστημονικών εταιρειών, μετά και τις επικείμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Ήδη από πλευράς ΕΟΦ, ο οποίος εξακολουθεί να έχει τη σχετική θεσμική ευθύνη, γίνονται συνεχείς αλλαγές με βάσει τις εκδιδόμενες εγκυκλίους (εδώ). Όμως και ο ΣΦΕΕ από την πλευρά του ασχολείται σταθερά με το συγκεκριμένο ζήτημα, βάσει και του κώδικα δεοντολογίας.
Μάλιστα όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία, το διάστημα 2015-2017, ο σύνδεσμος αξιολόγησε 2552 συνέδρια και εκδηλώσεις επιστημονικών εταιρειών που έγιναν στην Ελλάδα και οι οποίες είχαν ήδη περάσει από τον έλεγχο του ΕΟΦ. Η γνωμοδότηση του ΣΦΕΕ φυσικά δεν είναι δεσμευτική όμως έχει σημαντική βαρύτητα στη απόφαση των φαρμακευτικών για τον αν θα χορηγήσουν ή όχι ένα συνέδριο.

Σύμφωνα λοιπόν με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, στην τριετία που αναφέραμε ο ΣΦΕΕ γνωμοδότησε θετικά για τα 2277 συνέδρια, απέρριψε τα 15, διαπίστωσε ελλιπή στοιχεία για τα 80 από αυτά, για τα 67 απεφάνθη ότι προσκρούουν σε μία ή περισσότερες διατάξεις του κώδικα και έτσι η κάθε φαρμακευτική θα πρέπει «να συμμετέχει με ευθύνη της», ενώ 128 ήταν διεθνή συνέδρια και η συμμέτοχη ήταν «με απόφαση κάθε φαρμακευτικής εταιρείας».
Από το σύνολο των εκδηλώσεων και συνεδρίων η μεγάλη πλειοψηφία (36%) ήταν περιφερειακά, το 30% ήταν τοπικά, το 16% ήταν Πανελλήνια, το 13% διοργανώθηκαν από Δημόσια Νοσοκομεία, το 4,5% ήταν διεθνή και το υπόλοιπο ποσοστό δεν είχε σαφή τυποποίηση.

Τα περισσότερα συνέδρια διενεργήθηκαν το 2016 φτάνοντας τα 891, πέρυσι έγιναν 869 ενώ το 2015 ήταν σχετικά χαμηλότερα στα 793.
Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος σχεδόν κάθε εβδομάδα εξετάζει και αξιολογεί περί τις 20-25 επιστημονικές εκδηλώσεις, οι οποίες «φορτώνονται» στην ειδική πλατφόρμα του αφού προηγούμενός έχουν περάσει και εγκριθεί από την πλατφόρμα του ΕΟΦ. Επίσης από την αρχή του 2018 έχει ενεργοποιήσει μια καινούργια πλατφόρμα ώστε να διαπιστώνεται εάν οι εταιρείες πραγματοποιούν ένα πανελλήνιο και τρία περιφερειακά συνέδρια όπως προβλέπει ο νόμος.

Έλεγχος
Παράλληλα ο ΣΦΕΕ προκείμενου να διαπιστώσει εάν οι διοργανωτές και συμμετέχοντες ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν την «ορθή συνεδριακή συμπεριφορά», έχει αναθέσει σε γνωστό ελεγκτικό οίκο τη διενέργεια σχετικής έρευνας. Ο οίκος αυτός παραδίδει το σχετικό πόρισμά των ελέγχων το οποίο προκύπτει μέσα από ένα δειγματοληπτικό έλεγχο ο οποίος κρίνεται ικανοποιητικός για βασικά συμπεράσματα.

Έτσι μέσα από ελέγχους που διενήργησε σε 44 ιδιαίτερα σημαντικά και μεγάλα συνέδρια, το διάστημα 2015-2017 διαπίστωσε ότι:
Στα 6 από τα 10 διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες είχαν συνοδό.
Στα 7 από τα 10 οι συμμετέχοντες ήταν λιγότεροι από αυτούς που είχαν υπολογιστεί και οι οποίοι προβλέπονταν στον προϋπολογισμό
Στο 1 στα 4 συνεδρία (27% για την ακρίβεια) ο αριθμός η πραγματική διάρκεια των επιστημονικών εκδηλώσεων ήταν μικρότερη (λιγότερες μέρες) από αυτή που είχε εγκριθεί από τον ΣΦΕΕ
Στο 1 στα 10 (9%) υπήρξαν κοινωνικές εκδηλώσεις
Στο 1 στα 4 στις επιστημονικές παρουσιάσεις σε δορυφορικά συνέδρια δεν σημειώνονταν η αποποίηση ευθύνης του επιστήμονα που έκανε την παρουσίαση.

Θεσμικό Πλαίσιο
Το θέμα των συνεδρίων αλλά και ευρύτερα της συνεργασίας ανάμεσα στις φαρμακευτικές εταιρείες και την επιστημονική κοινότητα έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά και την μη πλήρη εφαρμογή του νόμου σχετικά με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων. Πάντως σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία του ΕΟΦ, συνολικά οι φαρμακευτικές εταιρείες διέθεσαν προς την επιστημονική κοινότητα συνολικά (συνέδρια, Επιστημονικές εταιρείες, αμοιβές για έρευνα) 61 εκατ. ευρώ το 2015 και 69,2 εκατ. ευρώ το 2016.

Ο ΣΦΕΕ βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο και το ΚΕΣΥ, το οποίο αναμένεται να αναλάβει από τον ΕΟΦ την ευθύνη των συνεδρίων. Στο επόμενο δίμηνο αναμένεται να διαμορφωθεί το πλαίσιο με την οριστικοποίηση κανόνων που θα προβλέπουν τη διενέργεια συνεδρίων από τις 46 ιατρικές εταιρείες κορμού. Επιχειρείται δε ώστε να τεθεί σε ισχύ το νέο νομικό καθεστώς από την αρχή του 2019. Από την πλευρά τους οι φαρμακευτικές εταιρείες φαίνεται να συμφωνούν με τη με τη μείωση των επιστημονικών εταιρειών, οι οποίες φτάνουν σήμερα στις περίπου 1500.

 

Πηγη:http://healthmag.gr