Πάνω από 90% των διαγνωστικών εξετάσεων γίνονται σε ιδιωτικά κέντρα και εργαστήρια

Στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης βρίσκονται οι ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής, προειδοποιεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων(ΠΑΣΙΔΙΚ).

Ο λόγος είναι η συνεχής επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τιμές αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο, για το 2018 τα ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια έχουν να αντιμετωπίσουν:

Α) Συνεχείς μειώσεις επί των ονομαστικών τιμών σχεδόν όλων των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων, τιμές οι οποίες έχουν προσδιοριστεί με απόφαση του Κ.Ε.Σ.Υ. από το μακρινό έτος 1991 και οι οποίες μειώθηκαν ακόμα περισσότερο 2 φορές (2013 και 2015), σε ποσοστό που σε κάποιες από αυτές τις εξετάσεις έφτανε μέχρι και το 65% της αρχικής τους τιμής.

Β) Επιβολή τμηματικών εκπτώσεων (rebate), οι οποίες στην τελευταία κλίμακά τους φτάνουν το 50% επί των ήδη μειωμένων τιμών και οι οποίες μεσοσταθμικά κυμαίνονται στο 25% περίπου.

Γ) Εφαρμογή αυτόματης περικοπής υπέρβασης της δαπάνης (clawback), όταν η αξία των διενεργούμενων διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων ξεπεράσει το όριο ενός άκρως ελλειμματικού προϋπολογισμού, περικοπή η οποία στα 5 χρόνια εφαρμογής της (2013-2017) κυμαίνεται μεταξύ 15% και 25% μεσοσταθμικά, κατ’ έτος.

Δ) Απαίτηση επιστροφής μεγάλων χρηματικών ποσών από τους συμψηφισμούς μεταξύ οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους των ετών 2012-2015, με τις οφειλές των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την επιβολή των μέτρων rebate και clawback των ετών 2013-2015, ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι πάροχοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και που φτάνουν το 15% των σημερινών μηνιαίων απαιτήσεων αυτών των εργαστηριακών μονάδων και θα παρακρατούνται μέχρι και για 60 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις.

Ο ΠΑΣΙΔΙΚ επισημαίνει, επίσης, ότι πολλές από τις οφειλές που προέρχονται από τα παλαιά ασφαλιστικά ταμεία που ενσωματώθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είναι σε εκκρεμότητακαθώς ο Ε.Φ.Κ.Α δεν προχωράει στην εξόφλησή τους. Αποτέλεσμα είναι τα Διαγνωστικά Κέντρα και τα Εργαστήρια να μην έχουν την απαραίτητη ρευστότητα για τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας τους, ενώ παράλληλα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απαιτεί άμεσα την καταβολή του rebate και του clawback των ετών 2013 – 2015, με τη μορφή των μηνιαίων καταβολών.

Όλα τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα θα έχουν ως αποτέλεσμα να περικοπούν τουλάχιστον κατά 45% οι μηνιαίες απαιτήσεις των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων από τις εκτελεσθείσες εξετάσεις και πράξεις, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Ο ΠΑΣΙΔΙΚ σημειώνει ότι πάνω από το 90% των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων διενεργούνται στις ιδιωτικές μονάδες, μιας και οι δημόσιες δομές, όπως είναι τα εργαστήρια του Π.Ε.Δ.Υ. (πρώην ΙΚΑ και νυν Το.Μ.Υ.) και τα εξωτερικά ιατρεία των Δημόσιων Νοσοκομείων, είτε υπολειτουργούν τα πρώτα είτε απαιτούνται δύο με τρείς μήνες αναμονή για την εκτέλεση ακόμη και της πλέον απλής διαγνωστικής εξέτασης στα δεύτερα. Επομένως, η κατάρρευση των διαγνωστικών εργαστηρίων θα έχει συνέπειες στους 20.000 περίπου εργαζόμενους στις μονάδες αυτές, αλλά και στην κάλυψη των αναγκών σε διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις της ελληνικής κοινωνίας.

Πηγη:https://www.onmed.gr