Πέντε άξονες για μια συνεκτική πολιτική φαρμάκου

Η αδυναμία συναινέσεων, σε συνδυασμό με την επιβολή οριζόντιων μέτρων δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. «Η αναγνώριση του προβλήματος είναι και το πιο σημαντικό βήμα προς τη λύση», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Πασχάλης Αποστολίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, AbbVie Pharmaceuticals, από το βήμα του 3ου Health Innovation Conference.

«Φαρμακευτική πολιτική που καθορίζεται πρωτίστως από τη ζήτηση, δεν πετυχαίνει τους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε», σημείωσε ο κ. Αποστολίδης, περιγράφοντας τι δεν κάνουμε σήμερα:

  • Δεν υπάρχουν ή/και δεν τηρούνται στόχοι και χρονοδιαγράμματα
  • Δεν υπάρχει συνυπευθυνότητα πολιτείας και εταιρειών όταν βρισκόμαστε εκτός στόχων
  • Δεν μετράμε το δημοσιονομικό ή/και το διαρθρωτικό όφελος κάθε πολιτικής
  • Όταν υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα δεν υπάρχει σχέδιο για την αξιοποίησης τους.

Όπως τονίζει ο κ. Αποστολίδης «δεν θα υπάρξει βιώσιμο Σύστημα Υγείας αν δεν υπάρχει αυτάρκης φαρμακευτική δαπάνη. Αν έχουμε μια φαρμακευτική δαπάνη που χρειάζεται 200 ενέσεις ρευστότητας είναι μια τρύπα στο νερό».

Μια συνεκτική πολιτική φαρμάκου πρέπει να κινηθεί σε 5 άξονες, κατά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της AbbVie:
1.Προσδιορισμός του ύψους που καθιστά τη φαρμακευτική δαπάνη στοιχειωδώς αυτάρκη.
2.Μέτρηση του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από κάθε εφαρμοζόμενη πολιτική.
3.Προσδιορισμός ενός δίκαιου τρόπου επιμερισμού της επιβάρυνσης ανάμεσα σε πολιτεία και επιχειρήσεις ώστε να συμφωνήσουμε στο που βρίσκονται τα όρια της συνυπευθυνότητας.
4.Ρεαλιστικά κίνητρα ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα των πολιτικών που ήδη εφαρμόζονται.
5.Αξιοποίηση εργαλείων από τη διεθνή πρακτική που τεκμηριώνουν με αντικειμενικό τρόπο τις ανάγκες διεύρυνσης της υφιστάμενης φαρμακευτικής δαπάνης (π.χ. Horizon Scanning).

 

Πηγη:https://virus.com.gr/