Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τα μονοκλωνικά αντισώματα για σοβαρή COVID-19

Ο ΠΟΥ συνιστά υπό όρους θεραπεία με καζιριβιμάμπη και ιμεντεβιμάμπ για άτομα με μη σοβαρή COVID-19 που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας. Η οδηγία τους εμφανίζεται στην Ιατρική Εφημερίδα της Βρετανίας BMJ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενημέρωσε πρόσφατα μια ζωντανή οδηγία για τα φάρμακα COVID-19. Σε αυτή, συνιστούν υπό όρους τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων για τη θεραπεία ασθενών με μη σοβαρή ασθένεια με υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας και ασθενείς με σοβαρή ή κρίσιμη ασθένεια που δεν έχουν ανταποκριθεί σε αντίσωμα.  Οι τομείς που χρειάζονται περαιτέρω έρευνα περιλαμβάνουν ακριβείς κλινικούς οδηγούς για την πρόβλεψη του κινδύνου νοσηλείας σε ασθενείς με μη σοβαρή COVID-19, τον καθορισμό βέλτιστων δοσολογιών και οδών χορήγησης σε μη σοβαρή και σοβαρή ή κρίσιμη COVID-19 και τον καθορισμό ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στα παιδιά και κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης.

Ο ΠΟΥ πρόσφατα ενημέρωσε μια ζωντανή κατευθυντήρια γραμμή που παρέχει συστάσεις για νέες θεραπείες φαρμάκων COVID-19 που περιλαμβάνουν μονοκλωνικά αντισώματα (κασιριβιμάμπ και ιμεντεβιμάμπ). Το Casirivimab και το imdevimab είναι δύο πρωτεΐνες εργαστηριακής κατασκευής, παρόμοιες με ανθρώπινα αντισώματα, που στοχεύουν στην ακίδα πρωτεΐνης του ιού SARS-CoV-2, εμποδίζοντας τη σύνδεση και την είσοδό του στο ανθρώπινο κύτταρο. Οι συστάσεις δημοσιεύτηκαν βάσει συστηματικής ανασκόπησης μετα-αναλύσεων και μεγάλων και διεθνών κλινικών δοκιμών.

Μια μετα-ανάλυση σε ασθενείς με μη σοβαρή νόσο έδειξε ότι η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα με κασιριβιμάμπη και ιμεντεβιμάμπ μείωσε τον κίνδυνο νοσηλείας κατά 71%. Στη δοκιμή RECOVERY που ανέφερε ο ΠΟΥ, η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα μείωσε τον κίνδυνο θανάτου σε οροαρνητικούς ασθενείς με σοβαρή ή κρίσιμη COVID-19 κατά 15%.

Το Seronegative περιγράφει άτομα των οποίων οι εξετάσεις ορού αίματος δεν αποκάλυψαν αντισώματα για τον SARS-CoV-2. Σε συνέντευξή του στο Medical News Today (MNT), ο Δρ William Schaffner, καθηγητής μολυσματικών ασθενειών στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt, TN, εξήγησε:

«Μόλις μολυνθούν οι άνθρωποι, αυτά τα αντισώματα μπορούν να χορηγηθούν με ενδοφλέβια έγχυση, που θα κολλήσουν στον ιό, εμποδίζοντάς τον, έτσι να μολύνει περισσότερα από τα κύτταρά μας. Εάν ο ιός δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να εξελιχθεί στη δημιουργία πιο σοβαρής ασθένειας. Με άλλα λόγια, οι καλοί κόβουν τους κακούς στο πέρασμα. ”

Ο ΠΟΥ συνιστά υπό όρους θεραπεία με καζιριβιμάμπη και ιμεντεβιμάμπ για άτομα με μη σοβαρή COVID-19 που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας. Η οδηγία τους εμφανίζεται στην Ιατρική Εφημερίδα της Βρετανίας BMJ

Σε μια συνέντευξη στο MNT, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, “αυτό είναι το πρώτο φάρμακο που ο ΠΟΥ συνιστά ως θεραπεία για μη σοβαρούς ασθενείς για τη μείωση του κινδύνου εξέλιξης της νόσου για εκείνους με τους υψηλότερους κινδύνους.”

Το PeopleTrusted Source σε αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας περιλαμβάνει εκείνους που δεν έχουν κάνει τον εμβολιασμό, άτομα σε ανοσοκαταστολή, ηλικιωμένους ενήλικες, άτομα από φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες, άτομα με αναπηρία και άτομα με άλλες συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις.

 

 

 

Πηγή: https://www.healthweb.gr/